Добитници на Конкурсу РНИДС-а за 4ПИ 2012.

 

Регистар националног интернет домена Србије (РНИДС) доделио је 21. децембра по трећи пут бесповратна средства у оквиру Програма подршке пројектима популаризације Интернета за 2012. годину (скраћено: 4ПИ 2012). Ове године помоћ РНИДС-а добило је осам интернет пројеката, који ће бити реализовани на једном од два национална интернет домена (.СРБ или .RS). Добитницима су додељена средства у укупном износу од 4.000.000 динара, а рок за завршетак пројеката је 31. јул 2013.

Награђени пројекти треба да допринесу повећању друштвено корисних садржаја на српском интернет простору. Листа награђених обухвата разноврсне садржаје и активности: интернет школа пловидбе, медијско описмењавање, електронски речник, портал за здравље младих, сајт о старим занатима и традицији, ИКТ обука наставника, развој интернет предузетништва и употреба QR кодова

Детаљније о пројектима на: www.4pi.rs/odobreni-projekti

На конференцији су говорили:

  • Предраг Милићевић, извршни директор за развој пословања РНИДС-а
  • Миленко Васић, заменик председника Комисије РНИДС-а за оцену пројеката
  • Тамара Вученовић, члан Комисије РНИДС-а за оцену пројеката

Контакт:

  • Предраг Милићевић, извршни директор за развој пословања РНИДС-а
  • e-mail: [email protected], моб. 060-0120-551, тел. (011) 7281-281

Добитници 4ПИ 2012.

 

Назив пројекта Носилац пројекта Овлашћено лице Менаџер пројекта Одобрена средства
Бесплатна он-лајн едукација пловидбених и једриличарских вештина “Ламар”  д.о.о. Лазар Јовановић 500.000 дин.
Медијско описмењавање “Њуз нет”  д.о.о Дејан Николић Ненад Милосављевић 502.000 дин.
еРечник –  Речник говора јужне Србије Образовни центар “Миленијум III” Миљана Младеновић 450.000 дин.
Портал за здравље младих Институт за јавно здравље Ниш проф. др Зоран  Милошевић 500.000 дин.
Интернет презентација www.sansasrbije.rs / шансасрбије.срб Агенција за интернет маркетинг “WebPortal” Срђан Раденковић 450.000 дин.
Стартит Иницијатива за унапређење нових технологија у југоисточној Европи SEE-ICT Драгана Петковић Вукашин Стојков 548.000 дин.
ИКТ за све Гимназија Краљево Мирослав Видић Марина Панић 514.145 дин.
QR code Омладински  клуб Новог Бечеја Кристијан Лукић 441.000 дин.

 

На Конкурс за 4ПИ 2012. било је пријављено укупно 72 пројекта који су задовољили све формалне захтеве. Број пријављених је мањи од прошлогодишњег јер овог пута није било омогућено учешће физичких лица, већ су пројекте могли да пријаве само правна лица и предузетници.

 

Рок за пријаву пројеката био је 23. новембар, а Комисија је донела одлуку 21. децембра 2012.

Комисија  РНИДС-а за оцену пројеката 4ПИ 2012. радила је у саставу:

  • др Данијела Лалић (председник Комисије), Факултет техничких наука у Новом Саду
  • Миленко Васић (заменик председника Комисије), новинар
  • Тамара Вученовић, новинар Радио Београда
  • др Весна Дамњановић, Факултет организационих наука у Београду
  • Драган Варагић, интернет консултант

4ПИ  и РНИДС

Почев од 2010. године РНИДС расписује конкурс за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке пројектима популаризације Интернета (скраћено: 4ПИ).

За средства из 4ПИ могу да конкуришу сва правна лица или предузетници са седиштем на територији Републике Србије. Све  активности морају да буду реализоване  на интернет сајту на једном од националних интернет домена (.СРБ или .RS). Средства 4ПИ се додељују за суфинансирање пројеката у максималном износу до 50% предвиђеног Финансијског плана пројекта.

Циљеви 4ПИ 2012 су:

1) Повећање корисног  интернет садржаја на српском  језику и писму у националном интернет адресном простору (.СРБ и .RS називи домена)

2) Повећање броја  регистрованих назива националних  интернет домена

Предложени  пројекти морају да буду у складу са 4ПИ циљевима и бесповратна средства морају да буду намењена за неку од следећих активности:

– Креирање друштвено  корисних садржаја на Интернету  намењених грађанима Србије

– Унапређивање  информисаности најшире јавности  о предностима коришћења

Интернета у  свакодневном животу и раду

– Развој наменских  интернет сервиса за привреду и грађане Србије

– Развој е-Управе, е-Пословања и е-Учења

– Унапређивање  примене Интернета у истраживању  и образовању, посебно у перманентном  образовању

– Унапређивање  доступности Интернета за све  грађане Србије, нарочито оне  са нижим степеном образовања, слабијим социјалним статусом и умањеним психо-физичким способностима

 

Одлуку о  додели средстава доноси независна Комисија РНИДС-а састављена од угледних домаћих интернет посленика.

Фондација “Регистар националног интернет домена Србије” (скраћено: РНИДС) је стручна, невладина и недобитна фондација основана 8. јула 2006. године, а регистрована у надлежном регистру 5. фебруара 2007. ради управљања националним интернет доменима.

Органи  РНИДС-а су Конференција суоснивача, Управни одбор и директор. Суоснивач РНИДС-а може да постане свако домаће правно лице и предузетник. Основни циљ и делатност РНИДС-а је да организује управљање Централним регистром националних интернет домена .RS и .СРБ.

РНИДС управља  са по пет адресних простора, у оба  национална домена (.RS, .CO.RS, .ORG.RS, .EDU.RS и .IN.RS, као и .СРБ, .ПР.СРБ, .ОРГ.СРБ, .ОБР.СРБ и .ОД.СРБ). Управљање адресним просторима за академске институције (.AC.RS и .АК.СРБ) препуштено је Академској мрежи Србије, а поддомени за државне органе (.GOV.RS и .УПР.СРБ) препуштени су Управи за заједничке послове републичких органа.

РНИДС управља  регистром националних интернет домена Републике Србије, у складу са одлукама ICANN-а од 11. септембра 2007. године (односи се на .RS домен) и 21. априла 2011. (.СРБ домен).