Cisco – Održive ekonomske mogućnosti putem energetskih inovacija

Pametne povezane zajednice kompanije Cisco pružaju održive ekonomske mogućnosti putem energetskih inovacija

Novo rešenje kompanije Cisco za Pametne povezane zgrade izmeniće potrebe za energijom i načine njenog korišćenja

BEOGRAD, 2. juli 2009. godine – Kompanija Cisco je na Cisco Live konferenciji održanoj u San Francisku predstavila svoje najnovije razvojno tehnološko rešenje za  Pametne povezane zgrade (Smart Connected Buildings), ključnu komponentu za ostvarivanje svoje vizije Pametnih povezanih zajednica. Najnovije rešenje Pametnih povezanih zgrada Cisco® Network Building medijator ima za cilj da omogući održivo smanjenje energije i trajnu upotrebljivost objekata kroz fleksibilnu integraciju novih tehnologija koje doprinose postizanju energetske efikasnosti i omogućavaju Pametnoj povezanoj zajednici da štiti životno okruženje.

Kao nadogradnja na postojeću platformu umrežene održivosti kompanije Cisco, ovo rešenje se služi mrežom u cilju povećanja energetske efikasnosti, stvaranja novih alata za upravljanje gradovima uz svest o potrošnji energije, pružajući ekonomske prednosti i poboljšavajući kvalitet života stanovnika.

Cisco® Network Building medijator je rešenje Pametnih povezanih zgrada koje pruža podatke na osnovu kojih se sistemi u zgradama kao što su grejanje, ventilacija i rashlađivanje, kao i osvetljenje, struja i bezbednost međusobno povezuju preko IP mreže i omogućuje se njihovo funkcionisanje i izgradnja pametnih i energetski efikasnih zgrada budućnosti.

Arhitektura Cisco® Network Building medijatora je ekstenzibilna i omogućava onima koji upravljaju zgradom da lako nadgledaju, mere i deluju na energetske sisteme uključujući i obnovljive tehnologije kao što su solarna, energija vetra i gorivna ćelija, kao i programe energetske efikasnosti poput automatskih programa po principu zahtev-odgovor kako bi se smanjili kapitalni i operativni troškovi. Ovo rešenje pruža operatorima i vlasnicima ovih zgrada nove mogućnosti za upravljanje potrošnjom energije na način koji odgovara korisnicima.

Cisco® Network Building medijator komunicira sa jedne strane sa sistemima zgrada koristeći mnoštvo protokola otvorenih industrijskih sistema, a potom konvertuje podatke do otvorenih XML/SOAP servisa koji se sa druge strane povezuju sa aplikacijama, komunalnim uslugama, sistemima upravljanja preduzećem i cloud servisima. Cisco® Network Building medijator proširuje Cisco EnergyWise tehnologiju i predstavlja sveobuhvatno poslovno rešenje upravljanja energijom koje uključuje monitoring, izveštavanje i uštedu energije za više sistema i uređaja u zgradi.

Imajući u vidu da se najveći utrošak struje u SAD beleži u kancelarijama i komercijalnim zgradama, kompanija Cisco veruje da mreža poseduje potencijal koji joj omogućava da u značajnoj meri utiče na svetsku energetsku efikasnost i smanjenje emisije štetnih gasova daljom integracijom informacionih tehnologija u Pametne povezane zgrade.