INFORMACIONA BEZBEDNOST 2013

Konferencija je održana u sredu 5. juna 2013. godine
u velikoj sali Privredne komore Srbije (Resavska 13-15, Beograd)

Konferenciju je otvorio gospodin Sava Savić, pomoćnik direktora Uprave za digitalnu agendu a uvodnu izlaganje je održao Zoran Živković, Predsednik društva za Informacionu bezbednost Srbije.
Konferenciji je prisustvovalo preko 130 učesnika, može se reći da su svi bitniji činioci Informacione bezbednosti iz Srbije svojim učešćem u radu Konferencije pomogli da ovaj skup u potpunosti ostvari sve svoje postavljene ciljeve i uspe.
U radu konferencije učestvovao je veliki broj vladinih ministarstava, agencija, kancelarija i instituta, veliki broj najvećih poslovnih sistema, banaka, univerziteta, strukovnih udruženja i profesionalaca. Svi oni su dali značajan doprinos uspehu Konferencije. Preko 35 doktora nauka i magistara iz oblasti IKT, ekonomije, prava i informacione bezbednosti svojim učešćem doprineli su da se o svim bitnijim segmentima Informacione bezbednosti raspravlja na najvišem mogućem profesionalnom nivou. U programskom delu konferencije predstavljena su 24 naučno-stručna rada kao i nekoliko izuzetnih prezentacija. Svi radovi su katalogizovani i objavljeni na CD-u. Organizatori Konferencije su zadovoljni radom Konferencije, pre svega u organizacionom i programskom delu. Nakon završetka zvaničnog Programskog dela Konferencije i diskusije Organizacioni i Programski odbor su doneli Zaključak konferencije.

Zaključak Konferencije Informaciona bezbednost 2013:

Programski i Organizacioni odbor Konferencije konstatuje da je:

– Informaciona bezbednost Srbije neodvojivi deo Nacionalne bezbednosti
– Neophodno je hitno usvajanje Strategije Informacine bezbednosti Srbije kao
kamena temeljca za dalji razvoj i uspostavljanje sistema Informacione bezbednosti
– Srbija vrlo osetljiva na sve postojeće kiber pretnje
– Srbija ima resurse ali ih treba organizovati u jedinstven sinergičan resurs

Predlažemo:

– Da Vlada Republike Srbije hitno odredi nosioca izrade Strategije i svih ostalih uslova
za uspostavljanje sistema Informacione bezbednosti ( Zakon, CERT i dr.)
– Predlog Društva za Informacionu bezbednost Srbije je da nosioci posla budu
Ministarstvo odbrane i Ministarstvo unutrašnjih poslova uz pomoć Ministarstva za spoljnju i unutrašnju trgovinu i telekomunikacije, Ministarstva pravde, Kancelarije za nacionalnu bezbednost i zaštitu podataka. Smatramo da za izradu predloga Strategije Informacione bezbedsnosti moraju da se pre svega angažuju ona vladina ministarstva i tela koja su uradila Strategiju bezbednosti Srbije i Strategiju odbrane Srbije jer je informaciona bezbednost jedan od najbitnijih i neodvojivi deo obe prethodne

– Da se u koordinaciji nadležnih državnih tela i organa kao i nevladinih strukovnih
organizacija što pre krene sa izradom Startegije informacione bezbednosti Srbije kao ključnog polaznog akta za donošenje zakona i organizovanje nacionalnog centra za praćenje i hitno reagovanje. Organizatori Konferencije, a pre svega Društvo za Informacionu bezbednost Srbije, su u proteklih nekoliko godina uložili veliki napor sa ciljem da se pre svega alarmira javnost i državni organi o stanju jednog od najbitnijih činilaca Nacionalne bezbednosti Srbije. Organizovane su tri godišnje konferencije i nekoliko okruglih stolova koje su izazvale veliko interesovanje, pre svega stručnjaka iz oblasti IKT-a i Informacione bezbednosti, objavljeno je više od 50 savremenih naučno-stručnih radova. Programi godišnjih Konferencija su pravljeni na način da se sistem Informacione bezbednosti sagleda i analizira po svim bitnim činiocima od analize stanja kod nas i u svetu, pa preko izrade najbitnijih delova nacrta Strategije IB kao i redovno praćenje razvoja svetske zakonske regulative i prakse i uporedna analiza naših zakona i regulative. Takoÿe, prilikom pripreme Programa svih konferencija i okruglih stolova izbor težišnih i pomoćnih tema je usmeravao autore naučno-stručnih radova da se fokusiraju na analizu savremenih vrsta pretnji i savremenih rešenja za odbranu. Posebna pažnja posvećena je domaćim istraživanjima, praktičnim rešenjima domaće i svetske industrije i savremenim standardima koji ureÿuju ovu oblast.

Rezultat višegodišnjeg rada je upoznavanje i edukacija velikog broja stručnjaka, pripadnika vladinih tela, donosioca odluka u vladi i kompanijama, stvaranje uslova da javnost prepozna značaj Informacione bezbednosti te da se pokrenu svi činioci od značaja u cilju stvaranja početnih i dovoljnih uslova za njeno ureÿenje na savremen i efikasan način.

Društvo za Informacionu bezbednost Srbije je vrlo pažljivo planiralo centralne teme svih dosadašnjih Konferencija i okruglih stolova te se direktno angažovalo na izradi naučnih radova, diskusija i prezentacija o najbitnijim temama domena. Na taj način je kroz nekoliko radova u poslednjih dve godine praktično napravljen nacrt Strategije Informacione bezbednosti Srbije, pažljivim odabirom tema i autora kroz nekoliko nezavisnih radova i diskusija osmišljen je okvir verzije Zakona Informacionoj bezbednosti. Takoÿe, kroz usmeravane diskusije i radove napravljena je praktično i Strategija uspostavljanja nacionalnog centra za praćenje i odgovor na kiber pretnje ( CERT -Computer Emergency Response/Readiness Team).

Tu dragocenu bazu znanja i ideja kao i našu energiju spremni smo da nesebično podelimo sa svima onima koji su shvatili značaj Informacione bezbednosti i posvetili joj se jednako kao ekonomskoj ili vojnoj bezbednosti, da zajedno uložimo poslednji napor i usvojimo Strategiju, donesemo Zakon i stvorimo neophodne ljudske i materijalne resurse koji će neprekidno brinuti o istoj.

U ime Organizatora Konferencije,
Predsednik Društva za Informacionu bezbednost Srbije Mr Zoran Živkovi,dipl.inž.
06.06.2013. godine

Učesnici na Konferenciji:

Ministarstvo za spoljnju i unutrašnju trgovinu i telekomunikacije, Ministarstvo za kulturu, Ministarstvo odbrane, MUP, Ministarstvo pravde, Ministarstvo prirodnih resursa i rudarstva, MIP, Ministarstvo rada, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu podataka, Kancelarija poverenika za informacije od javnog značaja, Kancelarija za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama, BIA, VBA, Agnecija za zaštitu od jonizujućeg zračenja, Institut Vinča, Institut Torlak, Institut Mihajlo Pupin.
U radu Konferencije učestvovali su takoÿe svi značajniji univerziteti (fakulteti) iz Srbije kao što su ETF Beograd, Tehnički fakultet Novi Sad, Elektronski fakultet Niš, FON, Tehnički fakultet Mihajlo Pupin Zrenjanin, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Fakultet za bezbednost, Akademija za diplomatiju i bezbednost, Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo, Fakultet za poslovni menedžment, Visoka tehnička škola Šabac i drugi. Konferenciju su svojim učešćem podržale vodeće kompanija i banke iz zemlje i sveta kao što su EPS, Telekom, Gartner, Telenor, Nis, Delhaize, Energoprojekt, Ceragon, Saga, G4S, Solution, Europro, Elektromreže, Elektrovojvodina, , Siklu, Airspan, Komercijalna banka, OTP banka, Banka Intesa, Moskovska banka, NBG banka, KBC banka, Oportjuniti banka i drugi. U Konferenciji je učestvovao i veliki broj strukovnih udruženja i profesionalaca iz IKT sektora najvećih sistema iz Srbije i regiona