Pitajte Google da vam proveri brzinu interneta

Sppedtest Google

Pored poznatih sajteva za proveru brzine interneta, sada možete pitati google da proveri vašu brzinu  interneta.

Više informacija ..(Google provera brzine).

newsmaster