Pitajte Google da vam proveri brzinu interneta

Pored poznatih sajteva za proveru brzine interneta, sada možete pitati google da proveri vašu brzinu  interneta.

Više informacija ..(Google provera brzine).