Nero 9.4.13.2b

Nero 9 omogućava korisnicima da na lak način kreiraju, edituju, ripuju, kopiraju, vrše backup, konvertuju i razmenjuju muziku, video sadržaje i fotografije ali u osnovi ovog softvera je i dalje ostala mogućnost narezivanja sadržaja na diskove. Prilikom razvoja funkcionalnosti koje su implementirane u Nero 9, kompanija se rukovodila povratnim informacijama koje su sakupljene od preko 3000 korisnika ovog softvera sa svih strana.

Download : Nero 9.4.13.2b