Softverska donacija kompanije DataLab

Visoka škola elektrotehnike i računarstva u Beogradu i kompanija DataLab potpisale su ugovor o poslovnoj saradnji. Ugovorom je predviđeno da kompanija DataLab pokloni ovoj školi 23 licence softverskog poslovnog paketa Pantheon 5.5.

Već iduće nedelje softverom Pantheon biće opremljena jedna računarska laboratorija, kao i računari u kabinetima studijskog programa Elektronsko poslovanje. Korišćenjem softvera i edukativnog materijala povećaće se kvalitet obrazovanja na studijskom programu Elektronsko poslovanje. Softver će se koristiti za potrebe laboratorijskih vežbi iz predmeta: Elektronsko poslovanje, Poslovni softver, Elektronsko bankarstvo i Računovodstvo, ali i na drugim predmetima na ovom studijskom programu.

U kompaniji DataLab kažu da žele da pomognu da stručno usavršavanje počne već na samom početku karijere mladih ljudi zainteresovanih za elektronsko poslovanje i da traje konstanto kroz celu poslovnu karijeru. Softverska donacija u vrednosti od preko 25.000 evra predstavlja značajan podstrek za ovu visoko školsku ustanovu.

|Search: Find More About Softverska donacija kompanije DataLab|