Microsoft objavio prvi Tehnološki pregled SQL Servera 2008 R2

Microsoft je početkom ove nedelje objavio prvi Tehnološki pregled SQL Servera 2008 R2 (Community Technology Preview, CTP) i omogućio programerima i IT profesionalcima, članovima njegovih mreža TechNet i MSDN, da steknu uvid u mogućnosti naredne verzije tog popularnog programa za upravljanje bazama podataka. Ostalim korisnicima će pristup tehnološkom pregledu biti omogućen krajem nedelje.Nova verzija SQL Servera 2008 će omogućiti administratorima da upravljaju znatno većim bazama podataka, dok će korisnici dobiti veću autonomiju i mogućnost da upotrebljavaju sopstvene sisteme za prikupljanje i analizu poslovnih informacija (Business Intelligence, BI). Novi čarobnjaci će omogućiti administratorima da u situacijama kada se podaci nalaze na više servera lakše formiraju različite alatke za upravljanje tim podacima.Nove mogućnosti SQL Servera 2008 R2doprineće i boljem povezivanju sa drugim Microsoftovim poslovnim aplikacijama, pre svega SharePointom i Excelom, navodi se u saopštenju kompanije.

|Search: Find More About Microsoft objavio prvi Tehnološki pregled SQL Servera 2008 R2|