Opera 10.00.1750 Final

Opera je browser otvorenog koda, jedan od naj kompletnijih na tržištu. Integrisano je pretraživanje, EMail program.

Download : Opera 10.00.1750 Final