Kompanija Alti održala skup -Smile with us-

Domaća kompanija Alti d.o.o. organizovala je u Brzeću od 28. do 30. avgusta tradicionalni partnerski skup pod sloganom “Smile with us”, kome je prisustvovalo više od 150 učesnika.

Manifestacija je bila seminarskog tipa, a tokom tri dana njenog trajanja održano je niz predavanja o načinima plasiranja novih tehnologija na domaćem tržištu. Predavači su bili stručnjaci iz firmi Sapphire, Intel, MSI, DataLab, Lexmark, Microsoft, ERC Commerce, Gigabyte, Asus, AMD i eSys