Cisco Makes Recommended Offer to Acquire TANDBERG

Budućnost data centara kroz virtuelizaciju i cloud computing

·Cisco Makes Recommended Offer to Acquire TANDBERG

Cisco sa partnerskim kompanijama radi na ubrazanom razvoju virtuelizacije

BEOGRAD, 9. oktobar 2009. godine – Na skupu koji su održali kompanija Cisco® i njeni partneri VMware i EMC pod nazivom “Virtuelizacija³” bilo je reči o najboljem  rešenju koje informacione tehnologije pružaju korisnicima data centara – razvijanju računarskog oblaka, tj. cloud computing kroz virtuelizaciju.

O data centrima

  • Danas gotovo svaka kompanija poseduje svoj data centar izgrađen posebno za njenu upotrebu, čiji kapacitet premašuje potrebe kompanije, a skup je za održavanje.
  • Razvijanjem računarskog oblaka nastaje skup više data centara na jednom mestu kojima se pristupa preko provajdera, a cena korišćenja ove usluge niža je nekoliko puta od cene održavanja sopstvenog data centra. Cloud computing ima visoko automatizovanu, otvorenu, fleksibilnu, virtuelizovanu i standardizovanu infrastrukturu, koja je uz to pouzdana i bezbedna.
  • Podaci i usluge dobijaju se preko “oblaka” na zahtev i na način koji je prilagođen potrebama korisnika. Upravljanje ovim sistemom integrisano je u samo rešenje i potpuno je automatizovano.

Cloud computing je samo poslednji korak u procesu virtuelizacije data centara i konsolidacije servera, procesa skladištenja podataka i mrežnih izvora kako bi se uklonio višak opreme. Tehnologije virtuelizacije omogućavaju da se svi izvori data centra spoje u objedinjeni, logičan izvor koji se može deliti na svim aplikacijama. Virtuelizacija razdvaja fizičku IT infrastrukturu od servisa i aplikacija koje se na njoj nalaze, omogućavajući veću efikasnost i fleksibilnost, bez uticaja na produktivnost administratora.

Ključna aplikacija za virtuelizaciju je konsolidacija koja omogućava IT službama da ponovo uspostave kontrolu nad razgranatim izvorima tako što stvara zajedničke skupove izvora kojima se može upravljati iz jedne jedine tačke. Već je veliki broj kompanija u svojim IT odeljenjima počeo da se služi samo jednim fizičkim serverom za korišćenje različitih aplikacija pomožu tehnologije virtuelizacije. Virtuelizacija servera ne služi samo za njihovu konsolidaciju, već doprinosi fleksibilnosti i brzini pružanja usluga, a smanjuje i gubitke. Osim toga, virtuelizacija je samo početak jer će se tek virtuelizacijom i mreže i skladišta podataka postići mobilnost podataka i aplikacija kroz čitave mreže i data centre, a ne samo u okviru jednog data centra.

Svakom korisniku Interneta pojam računarskog oblaka postaje bliži ako kažemo da svaki pristup vebmejlu (webmail) ili elektronskoj pošti na Gmail, Yahoo ili Hotmail podrazumeva upotrebu usluga koje omogućava računarski oblak.

Ujedinjujući pristup skladištu podataka, mrežu i izvor virtuelizacije, kompanija Cisco je stvorila jedinstveni, energetski efikasan sistem koji smanjuje troškove vlasništva (smanjuje kapitalne troškove do 20 odsto, a operativne do 30 odsto) – Cisco Unified Computing System, kao početnu fazu svoje strategije za stvaranje Data centara 3.0. Prelazak na data centre sledeće generacije omogućiće verzije servera koji su u potpunosti virtuelizovani:

  • Cisco Unified Computing System podržava i virtuelizovana i nevirtuelizovana okruženja i omogućava mobilnost.
  • Celom infrastrukturom upravlja Cisco UCS Manager tako da je IT službi ostavljen prostor da kreira stratešku inicijativu.
  • Novom tehnologijom koju je razvila kompanija Cisco, memorija za rad je više nego udvostručena u odnosu na tradicionalne servere, a sami serveri automatski prilagođavaju svoj rad i utrošak energije potrebama.
  • Pojednostavljeni dizajn podrazumeva manji broj komponenata, te smanjuje utrošak energije za oko 50 odsto.

O kompaniji Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO) je vodeća svetska kompanija u oblasti računarskih mreža koja transformiše način na koji se ljudi povezuju, komuniciraju i sarađuju. Informacije o kompaniji Cisco mogu se naći na adresi http://www.cisco.com. Aktuelne vesti nalaze se na adresi http://newsroom.cisco.com.