Istraživački centar Systems Biology Irske koristi HP-ovu tehnologiju za razvoj medicinskih terapija

Istraživački centar Systems Biology Irske koristi HP-ovu tehnologiju za razvoj medicinskih terapija

BEOGRAD, 9. oktobar 2009. – Kompanija HP objavila je da sa istraživačkim centrom Systems Biology Ireland (SBI) sarađuje na projektima u oblasti prirodnih nauka, sa ciljem kreiranja novog, moćnog načina za primenu računarske snage i matematičkih metoda za razumevanje biologije.

Istraživački programi centra SBI, čije izvršavanje omogućava HP-ova tehnologija za proširiv skladišni prostor, usmereni su ka otkrivanju kompleksnosti ćelija upotrebom modela koji predviđaju biološko ponašanje.

Savremena istraživanja u oblasti prirodnih nauka raspolažu brojnim podacima i generišu velike količine informacija koje treba uskladištiti, kojima treba upravljati i koje treba za kratko vreme pronaći u skladišnom prostoru. SBI zbog unapređivanja efikasnosti istraživačkog procesa koristi više petabajta skladišnog prostora u vidu HP-ovog sistema StorageWorks 9100 Extreme Data Storage (ExDS9100).

hp_storageworks_9100_extremedatastoragesystemClick to image to enlarge
e (kliknite na slje uveličate)

“Istraživanje koje sprovodi SBI pomoći će razvoju novih medicinskih tretmana, uključujući terapije za različite tipove raka, a omogućiće i razvoj boljih terapija koje će se brže i efikasnije pripremati i primenjivati”, rekao je David Medina, izvršni direktor HP-ovog odeljenja za prirodne nauke i farmaceutsku industriju. “HP ExDS9100 omogućava realizaciju SBI istraživačkih programa povećavanjem efikasnosti istraživanja i značajnim smanjivanjem kompleksnosti i cene skladišnog prostora.”

HP ExDS9100 korisnicima omogućava da lako upravljaju velikim količinama podataka, štede prostor za računske centre i smanjuju troškove. Korisnicima kojima je potreban visok nivo skalabilnosti, kao što je istraživački centar SBI, ExDS9100 omogućava ugradnju do šesnaest blejd servera C klase sa stotinama terabajta skladišnog prostora. Radi uštede vremena administratora, ExDS9100 koristi jedan interfejs za upravljanje koji pruža kompletan pregled iskorišćenosti i kapaciteta servera i skladišnog prostora u sistemu.

“Sledeća faza otkrića u biomedicinskim istraživanjima nastaće zahvaljujući povezivanju tehnologije, računarstva, hemije, modeliranja i biologije”, rekao je profesor Walter Kolch, direktor istraživačnog centra Systems Biology Ireland na Univerzitetskom koledžu Dablin (University College Dublin). “Naša saradnja sa HP-om ne obuhvata samo naše potrebe za skladištenjem podataka, već i angažovanje ljudi koji razumeju naš posao i ovu kompleksnu industriju. Radeći sa HP-om, i drugim organizacijama širom sveta, možemo pomoći da se ubrza proces sprovođenja eksperimenata i skratiti vreme neophodno da se razviju novi lekovi.”

SBI istraživački programi predstavljaju saradnju komercijalnog sektora i akademskih organizacija, a između ostalih uključuje Agilent Technologies, Ark Therapeutics, HP, Protagen AG, Science Foundation Ireland, Servier, Siemens Ireland i University College Dublin.

O kompaniji HP

HP je najveća IT kompanija u svetu, sa ponudom koja sadrži rešenja za štampu, personalne računare, softvere, usluge i IT rešenja koja korisnicima, od pojedinaca do velikih preduzeća, pojednostavljuju iskustvo upotrebe tehnologija. Za više informacija o HP-u (indeks HPQ na Njujorškoj berzi), posetite adresu www.hp.com.

newsmaster