Intel predstavlja odlične finansijske rezultate ostvarene tokom trećeg kvartala

Intel predstavlja odlične finansijske rezultate ostvarene tokom trećeg kvartala

 • Prihodi u trećem kvartalu iznose 9,4 milijarde dolara, što predstavlja najveći rast u trećem kvartalu u poslednjih 30 godina
 • Bruto margina iznosi 58 odsto, što predstavlja rast od 7 poena sekvencijalno
 • Operativni prihod iznosi 2,6 milijardi dolara
 • Neto prihod iznosi 1,9 milijardi dolara
 • Zarada po akciji (EPS) iznosi 33 centa

SANTA KLARA, Kalifornija, 13. oktobar 2009. godine – Kompanija Intel Corporation danas je predstavila prihode ostvarene tokom trećeg kvartala u iznosu od 9,4 milijarde dolara. Operativni prihod iznosio je 2,6 milijardi dolara, neto prihod 1,9 milijardi dolara a zarada po akciji (EPS) 33 cente.

“ Odlični finansijski rezultati kompanije Intel ostvareni u trećem kvartalu svedoče da računarstvo znači mnogo ljudima, dokazujući značaj koje tehnološke inovacije imaju kada je u pitanju ekonosmki oporavak,” izjavio je Pol Otelini, predsednik i izvršni direktor kompanije Intel.  “Trenutna ekonomska kretanja, praćena našim liderstvom u oblasti proizvodnje, čine nas sigurnim da će naši poslovni rezultati napredovati u budućnosti. Gledajući u budućnost, 32nm tehnološki proces dovešće do novog talasa inovacija, od nove, još moćnije Intel Xeon serverske platforme, do Intel Core procesora visokih performansi i Intel Atom procesora niske potrošnje.”

Ne-GAAP poređenje
Q3 2009 vs. Q2 2009
Prihod $ 9,4 milijarde rast $ 1,4 milijarde
Operativni prihod/(gubitak) $ 2,6 milijardi rast $ 1,1 milijarda
Neto prihod/(gubitak) $ 1,9 milijardi rast $ 807 miliona
Zarada/(gubici) po akciji 33 cente rast15 centi
GAAP poređenje
Q3 2009 vs. Q2 2009 vs. Q3 2008
Prihodi $ 9,4 milijarde rast $ 1,4 milijarde pad $ 828 miliona
Operativni prihod/(gubitak) $ 2,6 milijardi rast $ 2,6 milijardi pad $ 519 miliona
Neto prihod/(gubitak) $ 1,9 milijardi rast $ 2,3 milijarde pad $ 158 miliona
Zarada/(gubici) po akciji 33 cente rast 40 centi pad 2 cente

Ključne finansijske informacije

 • Prihod sektora “Mobility Group” uvećani su za 19 procenata, sektora “Digital Enterprise Group” za 15 procenata, a prihodi od Atom mikroprocesora i čipsetova uvećani su za 15 procenata na 415 miliona dolara, sve sekvencijalno
 • Bruto margina je iznosila  57.6 procenata,više u odnosu na očekivanja kompanije
 • Srednja prodajna cena (ASP) za mikroprocesore bila je nešto umanjena, sekvencialno
 • Zalihe su umanjene 315 miliona dolara, sekvencijalno
 • Potrošnja (Istraživanja i razvoj zajedno sa troškovima namenjenim za spajanja i preuzimanja) iznosila je 2.75 milijardi dolara, u skladu sa kompanijskim očekivanjima
 • Restrukturiranje i izdaci za oštećenja imovine su iznosili 63 miliona dolara, više u odnosu na očekivanja kompanije
 • Neto gubitak zbog investicija u akcijski kapital, kamate i drugo iznosila je 47 miliona dolara, bolje nego što su predviđala očekivanja kompanije
 • Efektivna poreska stopa je bila27 procenata, naspram 23 procenta koliko su iznosila očekivanja kompanije.

Predviđanja poslovanja

Predviđanja poslovanja kompanije Intel ne uključuju potencijalni uticaj spajanja, preuzimanja drugih kompanija, prodaje ili drugih poslovnih poteza koji bi se mogli odigrati nakon 12. oktrobra.

Q4 2009

 • Prihodi: 10.1 milijarda dolara, plus-minus 400 miliona
 • Stopa bruto margine: 62 procenta, plus/minus 3 procentualna poena
 • Potrošnja (Istraživanja i razvoj zajedno sa troškovima namenjenim za spajanja i preuzimanja) približno 2.9 milijadi dolara
 • Amortizacija za nematerijalnu imovinu ili investicije i druge: Približno 0
 • Uticaj investicija u akcijski kapital, kamata i drugo: približno nula
 • Stopa oporezivanja: približno 26 procenata
 • Depresijacija: Približno 1.2 milijarde dolara
 • Kapitalna potrošnja za čitavu godinu:  Očekuje se da će iznositi 4.5 milijardi, plus/minus 100 miliona dolara, umanjena od prethodno očekivanog iznosa od 4.7 milijardi, plus/minus 200 miliona.

Internet emitovanje finansijskih rezultata

Intel će održati javno internet emitovanje danas u 2:30h na svom Investor Relations Web sajtu na adresi intc.com. Ponovno emitovanje i preuzimanje MP3 audio mateirijala biće takođe omogućeno preko ovog sajta.

Intel, svetski lider u oblasti inovacija u računarskoj industriji, razvija tehnologije, proizvode i pokreće inicijative kako bi kontinuirano unapređivao način na koji ljudi rade i žive. Dodatne informacije o Intel-u su dostupne na adresama: www.intel.com/pressroom i blogs.intel.com.

newsmaster