KOMPANIJA LENOVO U TREĆEM KVARTALU 2014/15. PREVAZIŠLA OČEKIVANJA – ODLIČNI REZULTATI PRIMARNOG POSLOVANJA I BRZ RAST USLED NOVIH INVESTICIJA

Novi pametni telefoni i uređaji za preduzeća donose potencijal za rast

  • 14,1 milijarda američkih dolara prihoda

  • Prihod pre oporezivanja i nenovčanih rashoda, u vezi sa spajanjima i preuzimanjima je 348 miliona američkih dolara, a prihod pre poreza 274 miliona američkih dolara

  • Neto prihod pre nenovčanih rashoda, u vezi sa troškovima računovodstva spajanja i akvizicija iznosi 327 mliona američkih dolara; neto prihod iznosi 253 miliona američkih dolara

  • Dostignuta rekordna pretkretnica: 20 odsto učešća na tržištu personalnih računara

  • Spajanja i akvizicije donose više ravnoteže: 65 odsto prihoda sada dolazi od personalnih računara, 24 odsto od mobilnih uređaja i 9 odsto od proizvoda za preduzeća, nasuprot prošloj godini kada su personalni računari donosili 81 odsto prihoda

  • Osnovna dobit po akciji je 2,32 američkih centi, odnosno 17,99 honkonških centi

  • Neto gotovinske rezerve iznose 1,3 milijarde američkih dolara (od 31. decembra 2014.)

HONG KONG, 3. februar 2015 – Lenovo grupa je danas najavila neočekivane rezultate za treći fiskalni kvartal koji se završio 31. decembra 2014. godine, koji pokazuje snažno poslovanje na polju personalnih računara i brz rast od integracije svojih investicija u Motorola Mobility (Motorola) i bivši IBM System x, x86 servere (System x). Kvartalni prihod iznosi 14,1 milijardu američkih dolara, što je povećanje od 31 odsto u odnosu na prošlu godinu.

Prihod iz trećeg kvartala bez poreza i nenovčanih rashoda u vezi sa računovodstvenim troškovima spajanja i akvizicija iznosi 348 miliona američkih dolara, što je za osam odsto više nego prethodne godine. Ovi neoperativni, nenovčani troškovi u vezi sa spajanjima i preuzimanjima čine 74 miliona američkih dolara i obuhvataju troškove poput neopipljive amortizacije i kamata na menice u vezi sa investicijama u kompaniju Motorola i diviziju System X. Uključujući ove troškove, prihod pre oporezivanja iznosi 274 miliona američkih dolara, za 15 odsto manje nego prethodne godine. Slično tome, neto prihod trećeg kvartala iznosi 253 miliona američkih dolara, što je manje za 5 odsto, dok neto prihod bez nenovčanih rashoda u vezi sa računovodstvenim troškovima spajanja i akvizicija iznosi 327 miliona američkih dolara, što je za 23 odsto više.

Primarna proizvodnja personalnih računara kompanije Lenovo ostaje snažna čak i tokom trajanja značajne transformacije i diverzifikacije dodavanjem poslovanja kompanije Motorola i divizije System x. Balans je postao velika snaga kompanije Lenovo: proizvodnja personalnih računara donosi 65 odsto prihoda, mobilni uređaji 24 odsto, a proizvodi za preduzeća 9 odsto. Pre samo godinu dana, personalni računari su činili 81 odsto poslovanja kompanije Lenovo.

U ovom kvartalu smo na startnoj liniji nove trke, ali rezultati pokazuju da imamo pravu strategiju, da smo obavili prave akvizicije i da smo dobro poslovali na globalnom nivou, tako da sam uveren da smo spremni za pobedu”, kaže Juanking Jang, predsednik i izvršni direktor kompanije Lenovo. „Naša primarna proizvodnja personalnih računara je ostala na liderskoj poziciji i dalje uvećala profitabilnost. Dva nova preuzeta poslovanja ostvaruju veliki uspeh u prvom kvartalu integracije. Oni definitivno postaju naši pogoni za rast. Motorola je već jaka na svetskom nivou: ovo je prvi put da je prodato više od 10 miliona proizvoda u kvartalu i sada ponovo ulazi na kinesko tržište. U međuvremenu, snažno smo počeli sa integracijom divizije System x, iako je još uvek prerađujemo i razvijamo, čime maksimalno iskorišćavamo operativne kvalitete i efikasnost kompanije Lenovo kako bi ona postala još više kompetitivna. Ostajem potpuno uveren da ćemo ispuniti svoje finansijske obaveze ove godine, kao i da smo na pravom putu da dugoročno pobedimo.”

Bruto profit kompanije u trećem fiskalnom kvartalu je veći za 54 odsto u odnosu na prošlu godinu i iznosi 2,1 milijardu američkih dolara, sa bruto maržom od 14,9 odsto. Operativni profit kvartala se smanjio za tri odsto u odnosu na prethodnu godinu na 325 miliona američkih dolara. Osnovna dobit po akciji u ovom kvartalu je 2,32 američkih, odnosno 17,99 honkonških centi. Neto gotovinske rezerve zaključno sa 31. decembrom 2014. godine iznose 1,3 milijardi američkih dolara.

Inovacije u kompaniji Lenovo nastavljaju da daju energiju transformaciji poslovnog modela i donose impresivne proizvode koji povećavaju prodaju i profitabilnost. Kompanija je u oktobru plasirala značajne potrošačke proizvode na globalno tržište, najavljujući novu porodicu Yoga prilagodljivih personalnih računara i tableta. Početkom januara, kompanija je osvojila rekordan broj od 77 nagrada na Sajmu potrošačke elektonike u svakoj kategoriji proizvoda – personalni računar (gde je najlakši Lenovo laptop LaVie osvojio naprestižnije nagrade događaja), tablet, pametni telefon, aplikacija, softver i periferije. Ovim je kompanija Lenovo pokazala jedinstvenu širinu i dubinu inovacije svojih proizvoda.

PREGLED POSLOVANJA GRUPE***

U grupi proizvodnje personalnih računara i Windows tableta ili PCG, prihod od prodaje je iznosio 9,2 milijarde američkih dolara, sa rekordno visokim prihodom bez oporezivanja od 494 miliona američkih dolara. Kompanija Lenovo je isporučila 16 miliona personalnih računara u kvartalu, što je za 4,9 odsto više nego prošle godine, čime je dostignut tržišni udeo od 20 odsto. U budućnosti će trendovi konsolidacije pogodovati ovom poslovanju. Kompanija Lenovo je prodala svoj stomilioniti ThinkPad laptop personalni računar, čime je dostigla istorijsku prekretnicu ovog legendarnog brenda.

U grupi proizvodnje mobilnih uređaja ili MBG, koja uključuje proizvode iz investicije u kompaniju Motorola, mobilne telefone, Android tablete i televizore brenda Lenovo, prodaja je dostigla 3,4 milijarde američkih dolara prihoda sa negativnih prihodom bez oporezivanja od 89 miliona američkih dolara. Motorola je isporučila više od 10 miliona proizvoda, što je za 118 odsto više nego prošle godine, čime je dodato 1,9 milijardi američkih dolara prihoda MBG-u. Kako će uskoro ponovo ući na kinesko tržište, kompanija Motorola je na putu da ponovo bude profitabilna u roku od 4 do 6 kvartala.

Isporuke Motorola i Lenovo uređaja zajedno doprinose da kompanija Lenovo bude istinski svetski igrač, treći najveći proizvođač pametnih telefona iza kompanija Samsung i Apple i njihov najznačajniji izazivač. Ova dva brenda su zajedno imala skoro 6,6 procenta tržišnog udela, što je za 78 odsto više nego prošle godine. Udeo na svetskom tržištu tableta iznosi 4,8 odsto, sa 3,7 miliona isporučenih proizvoda, što je za 9 odsto više nego prošle godine, zahvaljujući plasiranju najnovijeg Yoga tableta.

Iako se mnogo manji igrači na polju mobilnih telefona gotovo u potpunosti oslanjaju na usporeno tržište Kine, kompanija Lenovo sada prodaje oko 60 odsto svojih mobilnih telefona van Kine, ušavši u 67 zemalja u poslednje dve godine. Kompanija je uspela da izgradi veličinu, distribuciju, snage brenda i IP portfolio koje je neophodan za svetsku tržišnu utakmicu i izazivanje dva vrhunska igrača. I, kako trendovi pametnih telefona prelaze sa premiuma na mejnstrim i sazrevaju na tržištima u razvoju, kompanija Lenovo je u najboljoj poziciji da uhvati zalet na ovim novim talasima rasta i razvoja i dostigne svoje ciljne profite u poslovanju Motorole.

U grupi proizvoda za preduzeća ili EBG, koja uključuje servere, skladišta, softvere i servise brenda Lenovo ThinkServer i System x poslovne jedinice, prodaja je iznosila 1,2 milijarde američkih dolara. Prodaja proizvoda System x iznosi 986 miliona američkih dolara. Samo 90 dana od integracije divizije System x, EBG je dostigla pozitivni operativni prihod bez oporezivanja, iako standardni prihod bez poreza ove grupe, uključujući nenovčane rashode i troškove u vezi sa spajanjima i preuzimanjima iznosi negativna 42 miliona američkih dolara. Solidno je za godinu dana napraviti proizvodnju vrednu 5 milijardi američkih dolara sa boljim maržama nego proizvodnja personalnih računara.

Ukupna isporuka proizvoda Lenovo ThinkServer i System x čine da je kompanija Lenovo treća na svetu, sa 10,4 odsto tržišnog udela. Uprkos jakoj konkurenciji u godini kada je kompanija najavila da planira preuzimanje divizije System x, njeno poslovanje se stabilizuje. Munjevit uspeh u Kini ju je učinilo brojem jedan na tom tržištu, a pri tom koristi pristup novim mogućnostima u 160 zemalja koje su ranije bile nedostupne kompanijama IBM i Lenovo.

*Ove brojke su dostupne radi veće transparentnosti i kako bi pomogle u daljoj analizi poslovanja.

**Pogledati dokumenta IDC-a za četvrti kvartal 2014. godine

***Ranije je kompanija davala finansijske izveštaje za proizvode zasebno. Posle pripajanja kompanije Motorola i divizije System x, menadžment smatra da izveštavanje po poslovnim grupama bolje odražava performanse kompanije.