HP omogućava kompanijama da smanje poslovne rizike transparentnim upravljanjem zapisima

BEOGRAD, 10. februar 2010. – Kompanija HP je danas predstavila novo rešenje za upravljanje zapisima koje će korisnicima omogućiti da značajno smanje poslovne rizike vezane za usklađivanje poslovanja sa zakonima i propisima.

HP TRIM 7 – napredno rešenje za upravljanje zapisima bazirano na 24 godine iskustva i najbolje prakse – omogućava organizacijama da na transparentan način i kroz jedinstveno okruženje upravljaju svim zapisima u SharePoint Serveru, bez obzira na njihov izvor. To obuhvata dokumente, kao i informacije u SharePoint Server blogovima, wiki stranicama, diskusijama, formularima, kalendarima i opisima radnih tokova.

Široka prihvaćenost Microsoft SharePoint Servera predstavlja priliku da se upravljanje sadržajima smeštenim na više SharePoint instanci objedini i pojednostavi. HP TRIM 7 omogućava transparentno prikupljanje, pretraživanje i upravljanje svim tipovima fizičkih i elektronskih poslovnih informacija uključujući Microsoft Office SharePoint Server 2007 i novi SharePoint Server 2010.

“Organizacijama je potrebno rešenje za upravljanje sve većom količinom informacija, odnosno onim što nazivamo sadržaj 2.0”, rekao je Mark Gilbert, potpredsednik za istraživanje tržišta u Gartneru. “Sve brže se pojavljuju nova rešenja za kreiranje i upravljanje poslovnim sadržajima različitih formata. Taj trend iz osnova menja način poslovanja.”

“Vrtoglavi rast obima novog tipa sadržaja: blogova, wiki stranica i diskusija, uz sve veći broj novih zakona i propisa, stvara nove izazove u oblasti upravljanja informacijama”, rekao je Jonathan Martin, potpredsednik i generalni direktor HP-ovog odeljenja za rešenja za upravljanje informacijama. “HP TRIM omogućava korisnicima da udruže najbolju praksu upravljanja zapisima i nadgledanje informacija sa dinamičnom platformom za saradnju kao što je SharePoint.”

Transparentno upravljanje zapisima u Microsoft SharePoint proizvodima i tehnološkim rešenjima

Da bismo pomogli korisnicima SharePoint Servera, u sklopu HP TRIM 7 rešenja nudimo dva nova modula:

  • Modul HP TRIM Records Management unapređuje upravljanje poslovnim zapisima obezbeđivanjem transparentnog pristupa svim SharePoint Server sadržajima koji se nalaze u HP TRIM okruženju direktno iz SharePoint Server radnog prostora. Pored toga, HP TRIM ima 5015.2 V3 sertifikat Ministarstva odbrane SAD što znači da korisnici dobijaju najviši nivo kontrole nad zapisima i svojim poslovnim sadržajima.
  • Modul HP TRIM Archiving pomaže korisnicima da smanje rizik od gubitka podataka kada preraspoređuju prostor za skladištenje podataka i sistemske resurse iz SharePoint Servera. Modul neprimetno arhivira objekte SharePoint Servera sa definisane liste ili kompletne SharePoint sajtove. Ovo se odvija u pozadini i omogućava korisnicima da zatvaraju SharePoint Server sajtove kako se projekti završavaju, a da istovremeno garantuju neometan pristup informacijama.

”Drago nam je što HP prihvata i proširuje SharePoint platformu svojom TRIM ponudom. Našim zajedničkim korisnicima ovo pruža značajnu priliku da ostvare vrednost od svoje investicije u tehnološke ponude obeju kompanija”, rekla je Tricia Bush, direktorka za Microsoft SharePoint. “To pokazuje posvećenost naših kompanija otvorenosti i interoperabilnosti u oblasti upravljanja sadržajem.”

Brže uvođenje i poboljšana produktivnost

Novi HP TRIM 7 koristi jednostavan veb interfejs i ima unapred pripremljene funkcije koje se lako podešavaju, tako da ga korisnici mogu u svoj rad uvesti brže nego druga rešenja za upravljanje zapisima; umesto mesecima uvođenje HP TRIM 7 rešenja meri se nedeljama. Pored toga, unapređeno indeksiranje i mogućnosti pretrage omogućavaju korisnicima da smanje vreme posvećeno traženju informacija, kao i vreme reagovanja prilikom sprovođenja revizije ili zahteva regulatornih tela. Mnogi korisnici HP TRIM rešenja otkrili su da se efikasnost zaposlenih povećava i do 65 odsto.(1)

Lokalna vladina agencija u gradu Ryde (Novi Južni Vels, Australija) je implementiranjem HP TRIM rešenja smanjila vreme izdavanja elektronskih informacija za 80 odsto, sa 10 na samo 2 dana.(2)

“Usaglašavanjem naših poslovnih procesa pomoću HP TRIM rešenja došli smo do toga da zahteve korisnika obrađujemo u roku od par sati, umesto nekoliko dana. To nam je omogućilo da snizimo troškove za tehnologiju i da unapredimo nadgledanje informacija, kao i pružanje usluga korisnicima”, rekla je Linda Shave, menadžerka grada Ryde za informacije, integraciju i usaglašenost.

HP nudi i usluge vezane za nadgledanje informacija, impelmentaciju rešenja za upravljanje zapisima i Microsoft SharePoint radi bržeg ostvarivanja prednosti HP TRIM okruženja.

Više informacija dostupno je na adresi www.hp.com/go/informationmanagement.

O kompaniji HP

Kompanija HP kreira nove mogućnosti da tehnologija ostvari značajan uticaj na ljude, preduzeća, vlade i društvo. HP je najveća svetska tehnološka kompanija sa portfolijom koji obuhvata proizvode i rešenja za štampu, personalne računare, softver, usluge i IT infrastrukturu, koji rešava probleme korisnika. Za više informacija o HP-u (indeks HPQ na Njujorškoj berzi) posetite www.hp.com.

(1) Metro Regional Government – Case Study, HP, 2008.

(2) City of Ryde Case Study, HP, 2009.

Microsoft je robna marka korporacije Microsoft registrovana u SAD.

Ovo saopštenje za medije sadrži izjave koje se odnose na budućnost i samim tim uključuju rizike, nesigurnosti i pretpostavke. Ukoliko se one realizuju ili pokažu netačnim, mogu da dovedu do neusaglašenosti između objavljenih rezultata i onih materijalnih koje je dobila kompanija HP sa svojim saradnicima. Sve tvrdnje koje nisu istorijske činjenice, mogu se smatrati predviđanjima, uključujući, ali ne primenjujući na izjave o planovima, strategijama i ciljevima uprave o budućim operacijama; svaka izjava koja se tiče očekivanog razvoja, održavanja ili deljenja tržišta koja se odnosi na proizvode i usluge; očekivani operativni i finansijski rezltati; svaka izjava koja označava očekivanje ili uverenje; i svaka izjava data na osnovu pretpostavke podleže svemu gore navedenom. Rizik, promenljivost i pretpostavke podrazumevaju dostizanje očekivanih rezultata kao i drugih vrsta rizika opisanih u HP-ovom izveštaju na obrascu 10-K za fiskalnu godinu završenu 31. oktobra 2009. godine i drugim podnescima Securities and Exchange komisiji. HP nema obavezu i ne namerava da ažurira ovakva predviđanja.

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.

The only warranties for HP products and services are set forth inn the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be constructed as constructing an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

newsmaster