HP svojim uslugama pomaže korisnicima da pojednostave upravljanje HP BladeSystem Matrix okruženjima.

HP svojim uslugama pomaže korisnicima da pojednostave upravljanje HP BladeSystem Matrix okruženjima.

  • Windows-Cluster SIM usluga centralizovanog upravljanja sa softverom Insight: HP kod korisnika implementira Windows Cluster SIM server za centralizovano upravljanje koji na osnovu potreba operativnog okruženja obezbeđuje veću dostupnost i kreira procedure za aktivranje rezervnog sistema u slučaju kada glavno otkaže.
  • Usluga nadogradnje BladeSystem Matrix rešenja: HP će nadograditi postojeće Matrix okruženje na najnoviju verziju. Tokom procesa nadogradnje stručnjaci iz odeljenja HP usluge pregledaju postojeću konfiguraciju i proveravaju da li korisnik ima instaliranu najnoviju verziju Matrix rešenja, da li je ona u potpunosti instalirana i pravilno podešena tako da nadogradnja neće uticati na dostupnost postojećih aplikacija.
  • Integracija paketa za proširenje BladeSystem Matrix rešenja: HP će instalirati i podesiti naknadno naručen Matrix paket za proširenje tako da se u potpunosti integriše u postojeće okruženje. Na ovaj način se proširuju mogućnosti operativnog okruženja i istovremeno, prema potrebi, ažurira firmver novih blejdova i kućišta iz Matrix paketa za proširenje.

Tehnološke usluge za HP StorageWorks D2D4312 rešenja

HP se bavi implementacijom i pruža podršku za D2D bekap rešenje sa deduplikacijom. D2D rešenje omogućava čuvanje podataka počev od računara krajnjih korisnika, do računskih centara i infrastrukture za skladištenje podataka koja:

  • je virtuelizovana radi lakšeg upravljanja i oporavka podataka, što snižava troškove vezane za bekap proces,
  • pojednostavljuje način na koji kompanije reaguju na brzo povećanje količine podataka uslugama koje korisnicima pomažu da naprave proširive sisteme za skladištenje podatka, te
  • automatizovanjem procesa integracije aplikacija i storidž okruženja obezbeđuje lako upravljanje celom mrežom.

Usluge premeštanja uskladištenih podataka

HP-ove usluge premeštanja uskladištenih podataka idealne su za održavanje dostupnosti i integriteta podataka, uz održavanje operativnih performansi tokom procesa migracije. Angažovanjem kompanije HP da izvrši premeštanje podataka, IT osoblje korisnika može ostati fokusirano na svoje redovne poslove.

Dodatne prednosti za korisnike obuhvataju:

  • završetak projekata uz manje vremena potrošenog na planiranje koje obuhvata analizu načina migracije, reagovanje na neočekivane situacje i prilagođavanje strategije replikacije podataka,
  • fleksibilnost izbora najboljeg mogućeg puta za migraciju uskladištenih podataka bez prekidanja tekućih poslova, bez obzira da li se sprovodi replikacija bazirana na kontroleru ili ona vezana za SAN sistem uz direktno kopiranje i primenu alata koji rade na nivou nezavisnih blokova podataka ili primenu uobičajenih načina migracije, i
  • očuvanje dostupnosti podataka tokom procesa premeštanja, što smanjuje uticaj premeštanja podataka na rad korišćenjem ciljanih rešenja za skladištenje podataka u računskom centru ili bilo gde u svetu, uz prenos podataka preko LAN, WAN ili SAN veze.

HP Insight podrška na daljinu podržava SAP Solution Manager

Kompanija HP je proširila usluge koje pruža na daljinu tako da korisnicima sada nudi i mogućnost integracije HP Insight podrške na daljinu sa rešenjem SAP Solution Manager. Sve usluge se mogu koristiti u bilo kom kraju sveta posredstvom odeljenja HP Technology Services.

Za više informacija posetite: h20219.www2.hp.com/services/us/en/services-portfolio–by-category.html.

O kompaniji HP

Kompanija HP kreira nove mogućnosti da tehnologija ostvari značajan uticaj na ljude, preduzeća, vlade i društvo. HP je najveća svetska tehnološka kompanija sa portfolijom koji obuhvata proizvode i rešenja za štampu, personalne računare, softver, usluge i IT infrastrukturu, koji rešava probleme korisnika. Za više informacija o HP-u (indeks HPQ na Njujorškoj berzi) posetite www.hp.com.

newsmaster