Nuba Invest se predstavila na TELFOR-u

Nuba Invest se predstavila na TELFOR-u

PRVA MREŽA KOJA POKRIVA CELU SRBIJU I SVE TRANZITNE PRAVCE

Beograd, 24. novembar 2010. godine Optička mreža koju trenutno kompanija Nuba Invest gradi u Srbiji povezuje region jugoistočne Evrope i čini najkraći put za prenos podataka u ovom regionu – predstavljena je u okviru 18. telekomunikacionog foruma TELFOR 2010. Na ovom događaju gospodin Vojko Rovera, izvršni direktor kompanije Nuba Invest, održao je predavanje na temu „Povezivanje regiona jugoistočne Evrope: Telekomunikaciona optička magistralna mreža u Srbiji”.

Optička mreža kompanije Nuba Invest je prva mreža koja pokriva celu Srbiju i sve tranzitne pravce, uključujući industrijske regionalne centre. Osim skraćenja tranzitnih pravaca u prenosu podataka, zahvaljujući upotrebi najnaprednijih tehnologija ovu mrežu će odlikovati visok kapacitet i pouzdanost u prenosu.

Pored navedene magistralne mreže, Nuba Invest razvija i optičku metro mrežu u Beogradu koja povezuje sve delove grada i pokriva 95 odsto urbane površine grada, nudeći gradskoj upravi i   kompanijama prenos podataka visokog kapaciteta.

Kompanija Nuba Invest nudi usluge tranzitne interkonekcije, lokalne usluge i infrastrukturne usluge za telekomunikacione operatore, provajdere internet usluga, velike korporacije i državnu upravu.