HP poboljšava performanse i snižava troškove virtuelizovanih serverskih okruženja

Nove usluge optimizuju rad ključnih poslovnih aplikacija na HP ProLiant serverima

BEOGRAD, 14. decembar 2010. –  Kompanija HP predstavlja sveobuhvatnu podršku koja omogućava korisnicima da ključne poslovne aplikacije pokreću na virtuelizovanim HP ProLiant serverima da bi poboljšali performanse i dostupnost, i smanjili troškove i kompleksnost.

Nove HP Critical Advantage usluge korisnicima dodeljuju tim koji im pruža podršku i obezbeđuje neprekidan rad ključnih poslovnih, virtuelizovanih okruženja.

“Preduzeća koja virtuelizuju svoja standardizovana okruženja radi bolje kontrole troškova i veće fleksibilnosti, shvataju kompleksnost koju tehnologija može doneti”, rekao je Matt Healey, direktor istraživanja usluga vezanih za softver i hardver u kompaniji IDC. “Sveobuhvatna podrška, kao što je HP-ova Critical Advantage usluga, može poboljšati dostupnost i smanjiti prekide rada ključnih poslovnih aplikacija, tako da korisnici mogu ostvariti pun potencijal virtuelizacije.”

Inovativni pristup smanjuje rizik od prekida rada i korisnicima daje veći izbor

HP Critical Advantage je prva sveobuhvatna usluga vodeće tehnološke kompanije koja se odnosi na ključne aplikacije u virtuelizovanim x86 okruženjima. Kako sve više organizacija instalira ključne poslovne aplikacije na virtuelizovane x86 servere, sve je izraženija potreba da se izbegnu neplanirani prekidi rada i poboljšaju performanse. HP Critical Advantage usluga obezbeđuje korisnicima neprekidan rad nudeći različite nivoe podrške na osnovu potreba i budžeta.

HP Global Mission Critical Solution Center smanjuje učestalost i trajanje prekida pružanjem brze reakcije i rešavanje incidenata u kompleksnim okruženjima.

Definisan set proaktivnih usluga baziran na najboljoj praksi upravljanja promenama i unapređenju procesa omogućava da se spreče neplanirani prekidi rada predviđanjem potencijalnih problema.

Fleksibilno kreditiranje obuhvata niz usluga vezanih za potrebe korisnika. Kredit se akumulira s količinom plaćenih HP Critical Advantage usluga.

HP Critical Advantage fleksibilne proaktivne usluge obuhvataju:

  • analizu performansi i kapaciteta u virtuelnim okruženjima, što korisnicima omogućava da planiraju kapacitet virtuelnih okruženja radi usklađivanja s poslovnim potrebama,
  • pripremnu radionicu za virtuelizaciju ključnih aplikacija koja omogućava planiranje i procenu infrastrukture da bi korisnici brzo ostvarili prednosti od virtuelizacije i smanjili potencijalne rizike, i
  • analizu dostupnosti u virtuelnim okruženjima, što povećava efikasnost i produžava neprekidan rad optimizovanjem virtuelizovanih okruženja.

“Korisnici se suočavaju s izazovom održavanja visoke dostupnosti dok pokreću ključne poslovne aplikacije na virtuelizovanoj infrastrukturi”, rekao je William Loupakos, viši potpredsednik za poslovne usluge u kompaniji American Digital Corporation. “Kao HP Services Sales Elite partner, sada našim korisnicima možemo ponuditi usluge koje će poboljšati performanse njihovih ProLiant okruženja i dati im veći izbor tipova podrše.”

Jedna tačka kontakta uz dodeljen tim za podršku

Korisnici HP Critical Advantage usluga imaju prednost i zbog dodeljenog tima za podršku koji se fokusira na rešavanje problema i poboljšanje procesa, tako da korisnici mogu da iskoriste svoje posojeće resurse za inovacije. Dodeljeni Critical Advantage tim predstavlja jednu tačku kontakta, koja zna sve o ključnim poslovnim okruženjima korisnika.

Cene i dostupnost

HP Critical Advantage usluge dostupne su kroz HP Technology Services. Dodatne informacije o HP Critical Advantage uslugama potražite na adresi www.hp.com/services/criticaladvantage.

HP Critical Advantage podrška za virtuelizovane HP ProLiant servere vodi korisnike ka HP-ovoj konvergentnoj infrastrukturi, ključnom osnovom za Instant-On Enterprise okruženje. U svetu koji je neprekidno povezan Instant-On Enterprise okruženje ugrađuje tehnologiju u sve što organizacije rade da bi korisnicima, zaposlenima, partnerima i građanima trenutno pružile usluge koje su im potrebne.

O kompaniji HP

Kompanija HP kreira nove mogućnosti da tehnologija ostvari značajan uticaj na ljude, preduzeća, vlade i društvo. HP je najveća svetska tehnološka kompanija sa portfolijom koji obuhvata proizvode i rešenja za štampu, personalne računare, softver, usluge i IT infrastrukturu, koji rešava probleme korisnika. Za više informacija o HP-u (indeks HPQ na Njujorškoj berzi) posetite www.hp.com.

Ovo saopštenje za medije sadrži izjave koje se odnose na budućnost i samim tim uključuju rizike, nesigurnosti i pretpostavke. Ukoliko se one realizuju ili pokažu netačnim, mogu da dovedu do neusaglašenosti između objavljenih rezultata i onih materijalnih koje je dobila kompanija HP sa svojim saradnicima. Sve tvrdnje koje nisu istorijske činjenice, mogu se smatrati predviđanjima, uključujući, ali ne primenjujući na izjave o planovima, strategijama i ciljevima uprave o budućim operacijama; svaka izjava koja se tiče očekivanog razvoja, održavanja ili deljenja tržišta koja se odnosi na proizvode i usluge; očekivani operativni i finansijski rezltati; svaka izjava koja označava očekivanje ili uverenje; i svaka izjava data na osnovu pretpostavke podleže svemu gore navedenom. Rizik, promenljivost i pretpostavke podrazumevaju dostizanje očekivanih rezultata kao i drugih vrsta rizika opisanih u HP-ovom izveštaju na obrascu 10-Q za fiskalni kvartal završen 31. jula 2010. godine i drugim podnescima Securities and Exchange komisiji, uključujući izveštaj na obrascu 10-K za fiskalnu godinu završenu 31. oktobra 2009. godine. HP nema obavezu i ne namerava da ažurira ovakva predviđanja.

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth inn the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be constructed as constructing an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

newsmaster