CISCO – IT doprinosi rešavanju klimatskih promena

Cisco projekti mogu da posluže za razvijanje programa energetske efikasnosti i zaštite životne sredine

BEOGRAD, 29. septembar 2009. godine – Kompanija Cisco objavila je da će proširiti svoju uspešnu inicijativu za Povezani urbani razvoj (Connected Urban Development – CUD) na još više gradova i poslovnih partnera širom sveta kako bi istraživala na koji način informaciono-komunikacione tehnologije (IKT) mogu da pruže odgovore na klimatske promene i energetske probleme. Kompanija Cisco i gradovi-partneri u ovoj inicijativi uključili su i Grupu za klimatske promene (The Climate Group) u pokretanje novog Saveza čiji je cilj stvaranje održivog programa za pružanje integrisanih rešenja za klimatske promene u gradovima čiji rad omogućavaju informaciono-komunikacione tehnologije u sferi povezanih zgrada, transporta i upravljanja energijom. Savez za Povezani urbani razvoj će se pre svega koncentrisati na tri oblasti: razvoj novih partnerstava za implementaciju pilot-projekata u gradovima, stvaranje platforme za uvođenje opštih IKT standarda za rešenja sa sniženim nivoom ugljenika za gradove i usklađivanje postojećih projekata i resursa u sve više gradova širom sveta kako bi se emisija ugljenika smanjila.

Tokom poslednje tri godine, u okviru programa Povezanog urbanog razvoja pokrenuto je sedam jedinstvenih i inovativnih pilot-projekata među kojima je i Upravljanje energijom u gradovima, pilot-projekat pokrenut u Madridu koji prati stvaranje i utrošak energije i koji je pokazao da se dodavanjem bioklimatskih inovacija u opremu zgrade od 33 sprata može uštedeti između 75 i 85 odsto energije. Stvaranjem Smart Grid – Pametne mreže, kompanija Cisco je pomoću mrežne tehnologije povezala celokupan energetski sistem i omogućila javnim komunalnim službama da njim upravljaju preko integrisanog okvira. Pametna mreža pomaže i korisnicima da sami prilagode korišćenje energije svojim potrebama. Državne službe i privreda sada imaju mogućnost da sarađuju na stvaranju pametne, efikasne i visoko bezbedne električne infrastrukture za 21. vek. Pored uštede, pametne mreže donose i veću bezbednost i prilagodljivost električnih sistema i obezbeđuju njihovu pouzdanost.

Detaljnije o upravljanju energetskim sistemima možete videti na http://www.youtube.com/watch?v=yGk13U_kgGM.

Neki od projekata pokrenuti su u sektoru saobraćaja, kao na primer:

  • Pametno naplaćivanje saobraćaja (Smart Transportation Pricing – STP), pilot-projekat koji obuhvata niz reformi naplate na osnovu tehnologije kako bi ohrabrio efikasnije ponašanje prilikom putovanja;
  • Povezani autobus: pilot-projekat koji predstavlja ključnu inovaciju u javnom saobraćaju i čiji je cilj da omogući efikasnije kretanje pešacima, privatnim i javnim vozilima;
  • Urbana EkoMapa, pilot-projekat razvijen u San Francisku koji pruža gradovima relevantne podatke o primarnim emiterima gasova koji izazivaju efekat staklene bašte – saobraćaju, otpadu i energiji – kako bi pomogli građanima da utiču na njihovo smanjenje, i
  • Lični putni pomoćnik (Personal Travel Assistant – PTA), Internet usluga koja omogućava stanovnicima Seula i Amsterdama da donose odluke o putovanjima “u hodu”.

Treba pomenuti i pilot-projekat Pametni radni centri (Smart Work Centers – SWC) koji se trenutno sprovodi u Amsterdamu, i sastoji se od regionalne mreže poslovnih i društvenih centara koji podržavaju virtuelizaciju putovanja i omogućavaju mobilnost u radu. Integrišući Cisco TelePresence™ sa virtuelnim rešenjima za kancelarije, SWC nudi profesionalno radno okruženje u blizini stambenih sredina kako bi se smanjilo korišćenje energije i emisija ugljen-dioksida.

Džon Čejmbers, predsednik i CEO kompanije Cisco

“Kako se gradovi širom sveta urbanizuju, a urbane sredine stvaraju oko 80 odsto emisije ugljen-dioksida u celom svetu, gradovi predstavljaju izuzetnu mogućnost za rešavanje klimatskih promena i pitanja zaštite životne sredine. Povezani urbani razvoj je globalna zajednica koja je uspešno sarađivala i pokazala kako IKT rešenja mogu da odgovore na izazove u životnom okruženju. Kompanija Cisco je posvećena unapređivanju ovog progresa i ohrabruje partnere i u javnom  i u privatnom sektoru da nam se pridruže u ovim naporima.”

O kompaniji Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO) je vodeća svetska kompanija u oblasti računarskih mreža koja transformiše način na koji se ljudi povezuju, komuniciraju i sarađuju. Informacije o kompaniji Cisco mogu se naći na adresi http://www.cisco.com. Aktuelne vesti nalaze se na adresi http://newsroom.cisco.com