HP StorageWorks P4000 G2 SAN rešenja

Nova HP StorageWorks P4000 G2 SAN rešenja obezbeđuju visoku dostupnost podataka u virtuelnim i fizičkim okruženjima zahvaljujući jedinstvenoj Network RAID funkciji. Takođe, primenom nove, energetski efikasne arhitekture P4000 G2 SAN smanjuje rizik od prekida u radu i gubitka podataka, a snižava i ukupnu cenu vlasništva.

Svaki prekid rada preduzeća može koštati na hiljade dolara. Radi zaštite od prekida u radu u P4000 G2 SAN ugrađene su redundantne komponente, kao i hardverski RAID koji štiti od kvara hard diskova. Pored toga, P4000 G2 SAN sadrži inovativnu Network RAID funkciju koja je korak ispred hardverskog RAID sistema, a podatke, od nestanaka struje ili kompletnog otkaza sistema ili računskog centra, štiti na nivou mreže. Kada se koristi P4000 G2 SAN sistem za skladištenje podataka više ne predstavlja slabu tačku koja može dovesti do otkaza kompletne korporativne IT infrastrukture.

P4000 G2 SAN ima ključnu ulogu u implementaciji objedinjene infrastrukture. On omogućava kreranje agilnog IT okruženja kojim se lako upravlja, kao i kreiranje virtuelnih rezervoara resursa sačinjenih od virtuelizovanih kolekcija deljenih servera, sistema za skladištenje i mrežnih kapaciteta. Virtuelni resursi se u radu mogu konfigurisati i menjati im se podešavanja radi zadovoljavanja potreba preduzeća.

Ostvarite efikasnu dostupnost aplikacija

P4000 G2 SAN je napravljen na skalabilnoj arhitekturi koja obezbeđuje najviši nivo dostupnosti podataka. Uz primenu SAN/iQ softvera P4000 G2 SAN korisnicima daje niz prednosti.

 • Iskorišćenost kapaciteta do 50 odsto veća u odnosu na postojeća P4000 SAN rešenja sa Network RAID-om koji smanjuje zauzeće prostora za skladištenje.(1)
 • Poboljšane performanse primenom novog Best Practice Analyzera koji stalno prati i poredi rad SAN okruženja sa laboratorijski ustanovljenim najboljim rešenjima. Ako SAN sistem treba dodatno podesiti Best Practice Analyzer šalje obaveštenja o tome kako se mogu postići optimalne performanse diskova.
 • Jednostavnije upravljanje podacima zahvaljujući unapređenim funkcijama za pravljenje snimka stanja, kopiranja na daljinu i kloniranja koje su ugrađene u softver da bi osigurale pouzdano prikupljanje i oporavak podataka. Pored toga, korisnici mogu automatizovati ove funkcije i tako skratiti vreme koje se inače troši na održavanje sistema.

Fleksibilniji P4000 G2 donosi veću vrednost

P4000 G2 SAN ima i do 40 odsto nižu cenu po gigabajtu u odnosu na ranije verzije, a obezbeđuje i pouzdaniji rad hard diskova.(2)

 • Skalabilnost je unapređena i njome se lakše upravlja po principu plaćanja prema rastu. P4500 Capacity SAN dolazi sa 60 terabajta (TB) skladišnog prostora po ceni nižoj od 1,1 evro po gigabajtu. Kapactet se može proširivati u koracima od po 12 TB, za razliku od konkurencije koja nameće korake od po 48 TB. To značajno unapređuje iskorišćenost kapaciteta i omogućava korisnicima da skladišni prostor povećavaju razumnijom brzinom. Ovo rešenje doprinosi i zaštiti podataka dodeljivanjem neophodnih resursa u pravom trenutku (thin provisioning), pravljenjem snimaka stanja i kloniranjem..
 • Veća pouzdaost i brzina pristupa podacima zahvaljujući primeni SAS diskova brzine 7,2 hiljade obrtaja u minutu, koje odlikuje isti odnos cene i kapaciteta kao kod SATA diskova.
 • P4000 G2 SAN je fleksibilniji zahvaljujući novom P4000 Unified NAS gejtvej koji korisnicima omogućava da skladište i upravljaju podacima, bazama podataka i blokovima podataka.
 • Jednostavnije upravljanje objedinjenm okruženjima koja čine serveri i storidži sistemi, pomoću HP-ovog Integrated Lights-Out 2 (iLO2) softvera za upravljanje na daljinu. Ovaj softver je namenjenog svim P4000 G2 SAN uređajima i HP ProLiant serverima, a pomoću njega korisnici mogu sniziti račune za struju i do 10 odsto primenom najnovije tehnologije za upravljanje energijom na serverima.(3)

Cene i dostupnost

HP StorageWorks P4000 G2 SAN rešenja već su dostupna u regionu Evrope, Bliskog Istoka i Afrike po početnoj ceni od 21.000 evra.(4) Isporuke P4000 Unified NAS gejtveja trebalo bi da počnu 5. aprila 2010. godine. Novi SAN/iQ softver će stizati sa svim P4000 G2 SAN sistemima, a od 29. marta 2010. godine biće dostupan i postojećim korisnicima P4000 i LeftHand Networks sistema.

 1. Network RAID 5 i 6 softverska ažuriranja trebalo bi da budu dostupna tokom martu. U postojeće korisnike spadaju i oni koji su koristili LeftHand sisteme pre integracije sa HP-om.
 2. HP LeftHand P4300 4.8 TB SAS Starter SAN rešenje ima preporučenu cenu od 25.080 evra, dok je preporučena početna cena za P4300 G2 7.2 TB SAS Starter SAN 22.700 evra.
 3. Na osnovu HP Power Calculator modela.
 4. Preporučene maloprodajne cene. Prave cene se mogu razlikovati.

© 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.

The only warranties for HP products and services are set forth inn the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be constructed as constructing an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

newsmaster