Donacija Telekoma Srbija i Ericssona građanima Pančeva

„Pametni servisi“ za građane Pančeva

Grad Pančevo, Telekom Srbija i Ericsson potpisali su protokol o saradnji kojim će građanima Pančeva biti omogućeno korišćenje „pametnih servisa“ – ecoBus i busTracker. Ovi servisi im pružaju mogućnost da u svakom trenutku, na svakom mestu, provere kvalitet vazduha u gradu i poziciju autobusa u javnom saobraćaju.

ecoBus je servis koji na interaktivnoj mapi na mobilnom telefonu ili internet stranici u realnom vremenu prikazuje informaciju o kvalitetu vazduha, temperaturi, pritisku ili vlažnosti, dok servis busTracker na mapi grada pokazuje tačnu lokaciju željenog autobusa u javnom saobraćaju, kao i vreme dolaska sledećeg vozila.

Pančevo, kao jedan od najzagađenijih gradova u Srbiji, odabran je za polaznu tačku u realizaciji ovog projekta, u nastojanju da se promeni svest i odnos prema životnoj sredini i da se ujedno poboljša kvalitet svakodnevnog života građana.

Vesna Martinović, gradonačelnica Pančeva, povodom ove saradnje izjavila je: “Mi smo kao lokalna samouprava  rekli da želimo da se približimo građanima u svim segmentima našeg delovanja i da u svakom trenutku želimo da imaju uvid u rezultate našeg rada. Konkretno, realizacijom ovog projekta građani Pančeva će u svakom trenutku moći da imaju informaciju na kojoj lokaciji na liniji se nalaze naši autobusi, moći će da provere kompletno stanje u autobusima – temperaturu, atmosferski pritisak i vlažnost vazduha. A ono što je posebno bitno za naš grad jeste to što će putnici moći da provere kvalitet vazduha koji udišu.Ovaj projekat je od velike važnosti za naš grad jer predstavlja bitan korak u nastavku procesa revitalizacije i reorganizacije javnog gradskog prevoza u Pančevu otpočetog ove godine.Drago mi je i što će naši sugrađani na ovaj način imati iste mogućnosti kao stanovnici svetskih metropola i što ćemo u mnogome doprineti razvoju gradskog autoprevoznika.”

Kompanija Ericsson donirala je gradu Pančevu ecoBus i busTracker uređaje koji će biti instalirani na autobusima gradskog saobraćaja, a Telekom Srbija je omogućila besplatno korišćenje servisa u početnom periodu. Sva merenja parametara kvaliteta vazduha i atmosferskih prilika, kao i informacije o lokaciji autobusa biće dostupne preko Interneta ili na mobilnim telefonima sa operativnim sistemom Android™ koji ima instaliranu posebnu mobilnu aplikaciju. Vrlo jednostavno, svi građani Pančeva moći će da provere željene informacije putem weba, mobilnih aplikacija, a busTracker još i slanjem SMS-a ili pozivanjem kratkog koda.

„Inovativnim rešenjima navikavamo građane na dodatne udobnosti, na koje ranije nisu mogli da računaju. U saradnji sa vodećim telekomunikacionih kompanijama, Telekom Srbija taj koncept udobnosti i kvalitetnijih uslova života proširuje sa pojedinačnih korisnika na domove i cele gradove koji će ubuduće zajedno činiti mrežu pametnih servisa u službi građana“, rekao je Saša Leković, direktor Direkcije za tehniku Telekoma Srbija.

Rešenje primenjeno u gradu Pančevo je rezultat istraživačkog projekta „Sensei“ koji finansira Evropska komisija. Ericsson Srbija jedna je od 9 kompanija iz 11 zemalja koja učestvuje u ovom projektu i u Srbiji implementira rezultate i rešenja iz ovog projekta zajedno sa kompanijom Telekom Srbija.

„Ericsson primenjuje svoja ’’smart city“ rešenja u gradovima širom sveta i ima veliko zadovoljstvo da ovakva rešenja ponudi gradu Pančevu i njegovim građanima. Konstantnim tehnološkim inovacijama Ericsson teži da ostvari svoju viziju od 50 milijardi konekcija između uređaja i ljudi i time poboljša i olakša svakodnevne živote građana. Servis ecoBus će građanima Pančeva omogućiti da u svakom trenutku dobiju informacije o kvalitetu vazduha, a busTracker da putem mobilnog telefona saznaju kada dolazi sledeći autobus u stanicu.“ rekla je Milena Matić, menadžer Ericssona za marketing i strategiju.

Zahvaljujući saradnji sa Gradom Beogradom, pre Pančeva, funkcionalnosti servisa ecoBus i busTracker testirane su tokom pilot projekta u Beogradu. Uvođenjem ovih servisa, kompanije Telekom Srbija i Ericsson su pokazale da aktivno učestvuju u razvoju mreža budućnosti u kojima će ljudi, senzori i inteligentni objekti komunicirati korisćenjem telekomunikacione mreže.