Vlada usvojila Akcioni plan za telekomunikacije do 2010.

Vlada Republike Srbije, na sednici od 15. januara 2009. usvojila je Akcioni plan za realizaciju Strategije razvoja telekomunikacija u Republici Srbiji za period do 2010. godine. Ovim se bliže definišu dalji koraci, zadaci i obaveze nosilaca razvoja sektora telekomunikacija u Srbiji.

Konačni tekst može se naći na adresi:
>> KONACAN TEKST – LINK –<<

Akcioni plan je prvi dokument donet u okviru otvorenog konsultativnog procesa, koji je
dokumentovan na lokaciji: >> Akcioni plan – LINK –<<

[ad#234x60vesti]