Predstavljanje Microsoft 365 Copilot Early Access programa i Work Trend Indexa za 2023. godinu.

Work Trend Index 2023

Microsoft uvodi Microsoft 365 Copilot za više korisnika i objavljuje nova istraživanja koja pokazuju kako će veštačka inteligencija promeniti način na koji radimo

 

Ranije ove godine, Microsoft  je predstavio Microsoft 365 Copilot, koji će doneti nove moćne generativne AI mogućnosti aplikacijama koje koriste milioni ljudi svakodnevno, kao što su Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Microsoft Teams i druge.

U utorak je kompanija objavila da će proširiti pristup Microsoft 365 Copilot pregledu i uvesti nove funkcije. Takođe su objavili nove podatke i uvide iz svog izveštaja “Work Trend Index za 2023. godinu”: “Da li će veštačka inteligencija popraviti način rada?

Podaci pokazuju da se tempo rada ubrzao toliko da ljudi ne mogu da drže korak sa tim, što utiče na inovacije. Naredna generacija veštačke inteligencije će olakšati teret rada. Organizacije koje prve usvoje veštačku inteligenciju će prekinuti taj ciklus i povećati kreativnost i produktivnost.

‘Ova nova generacija AI će ukloniti monotoniju posla i osloboditi kreativnost’, rekao je Satya Nadella, predsednik i CEO kompanije Microsoft. ‘Postoji ogromna prilika za alate koje pokreće veštačka inteligencija da pomognu u smanjenju digitalnog duga, razviju sposobnost korišćenja AI i osnaže zaposlene.’

Izveštaj deli tri ključna saznanja za poslovne lidere dok traže da razumeju i odgovorno usvoje AI za svoju organizaciju:

  1. Digitalni dug nas košta inovacija: Svi mi nosimo digitalni dug: obim podataka, e-pošte i razgovora prevazilazi našu sposobnost da ih sve procesuiramo. Postoji mogućnost da se naše postojeće komunikacije učinimo produktivnijim. Svaki minut proveden upravljajući ovim digitalnim dugom je minut koji nije proveden u kreativnom radu. 64% zaposlenih nema dovoljno vremena i energije da obavi svoj posao, a ovi zaposleni su 3,5 puta više skloni da kažu da imaju problema sa inovativnošću ili strateškim razmišljanjem. Od vremena provedenog u Microsoft 365, prosečna osoba provodi 57% u komunikaciji, a samo 43% u stvaranju.
  2. Postoji nova alijansa između zaposlenih i veštačke inteligencije: Za zaposlene, obećanje olakšanja prevazilazi strah od gubitka posla, a menadžeri pokušavaju da osnaže zaposlene pomoću veštačke inteligencije, a ne da ih zamene. Četrdeset devet procenata ljudi kaže da brinu da će veštačka inteligencija zameniti njihova radna mesta, ali još više – 70% – bi prepustilo što više posla veštačkoj inteligenciji kako bi smanjili svoje obaveze. U stvari, lideri su dva puta više skloni da kažu da bi veštačka inteligencija bila najvrednija na njihovom radnom mestu kroz povećanje produktivnosti, umesto smanjenja broja zaposlenih.”
  3. Svaki zaposleni mora posedovati znanja o veštačkoj inteligenciji: Svaki zaposleni, a ne samo stručnjaci za veštačku inteligenciju, moraće imati nove ključne kompetencije poput brze inženjerske obrade u svakodnevnom radu. Osmadeset i dva odsto lidera očekuje da će zaposleni u eri veštačke inteligencije morati da usvoje nova znanja i veštine, a do marta 2023. godine, broj poslova na LinkedIn-u u SAD-u koji pominju GPT povećao se za 79% u odnosu na prethodnu godinu. Ovaj novi, traženi i centriran na veštačkoj inteligenciji, skup veština imaće efekte u svemu, od radnih biografija do oglasa za posao.

Tempo i obim posla su se eksponencijalno povećali i premašuju ljudsku sposobnost da ih prate”, izjavio je Jared Spataro, CVP za Moderni rad i poslovne aplikacije. “U svetu gde je kreativnost nova produktivnost, digitalni dug je više od neprijatnosti – predstavlja pretnju inovacijama. Naredna generacija veštačke inteligencije će olakšati teret rada i osloboditi nas kako bismo mogli fokusiramo na rad koji je bitan.”

Da bi omogućio poslovanje u eri veštačke inteligencije, Microsoft uvodi Microsoft 365 Copilot Early Access Program sa početnih 600 korporativnih klijenata širom sveta u programu pretprodaje. Pored toga, sledeće nove mogućnosti će biti dodate u Microsoft 365 Copilot i Microsoft Viva:

  • Copilot u Whiteboard-u će učiniti Microsoft Teams sastanke i brainstorminge kreativnijim i efikasnijim. Upotrebom prirodnog jezika, možete zatražiti od Copilota da generiše ideje, organizuje ih u teme, kreira dizajne koji oživljavaju ideje i sažme sadržaj Whiteboarda.
  • Integracijom DALL-E, OpenAI generatora slika, u Copilot u PowerPoint-u, korisnici će moći da traže od Copilota da kreira prilagođene slike koje podržavaju njihov sadržaj.
  • Copilot u Outlooku će nuditi savete i predloge za pisanje efikasnijih mejlova i samouvereniju komunikaciju, uključujući savete o jasnoći, tonu i sentimentu.
  • Copilot u OneNote-u će koristiti upute za planiranje, generisanje ideja, kreiranje listi i organizaciju informacija kako bi kupci lako pronašli ono što im je potrebno.
  • Copilot u Viva Learning-u će koristiti prirodni jezik i razgovorni interfejs da bi pomogao korisnicima da kreiraju personalizovanu putanju učenja, uključujući dizajniranje putanja za unapređenje veština, otkrivanje relevantnih resursa za učenje i zakazivanje vremena za dodeljene treninge.

Da bi pomogao svakom kupcu da se pripremi za AI, Microsoft takođe uvodi Semantički indeks za Copilot (Semantic Index for Copilot), novu sposobnost koju počinjemo da uvodimo za sve kupce Microsoft 365 E3 i E5.

Kako bi ste saznali više posetite zvanični Microsoft blog, Microsoft 365 blog i novi Work Trend Index.

Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) omogućava digitalnu transformaciju za eru inteligentnog Cloud-a i inteligentne mreže. Njihova misija je da osnaže svaku osobu i organizaciju na planeti da postignu više.

Izvor: LBS TEAM Communications Agency

newsmaster