Veliki Brat osluškuje Indijce

Gurudas Kamat, indijski ministar za komunikacije i informacione tehnologije, izjavio je da vlada Indije planira da izgradi centralizovani sistem za praćenje mobilnih i fiksnih telefona i Internet saobraćaja.

Indijski zakoni dozvoljavaju presretanje i nadzor komunikacija pod određenim uslovima koji obuhvataju i borbu protiv terorizma. Početak rada Centralizovanog nadzornog sistema (Centralized Monitoring System, CMS) očekuje se u junu sledeće godine, ali tačan datum zavisi od odobrenja vladinih agencija koja se još čekaju.

CMS će se sastojati od centralne baze podataka potpomognute regionalnim bazama koje bi trebalo da olakšaju ovlašćenim državnim institucijama presretanje i praćenje komunikacija. Vladine agencije neće tražiti od kompanija davalaca telekomunikacionih usluga da im omoguće presretanje komunikacija, već će imati direktan pristup ciljanim metama nadzora. Sistem će moći da analizira prikupljene podatke i identifikuje lokaciju poziva i izvesne detalje vezane za konkretan slučaj, ali i da prati ključne reči na centralnom nivou.

Bezbednost sistema za nadzor koji trenutno koristi indijska vlada može se lako naruštiti budući da stepen automatizacije nije na visokom nivou. Novi sistem rešava ovaj problem, ali i omogućava gotovo trenutno presretanje komunikacija i njihovu analizu. (I.S.)

Izvor: Mikro