RNIDS administrativni workshop u ogranizaciji CENTR-a

RNIDS je 23. novembra, u Domu internet domena Srbije, bio domaćin 24. administrativnog workshop-a u organizaciji CENTR-a. Prisutni su bili predstavnici nacionalnih registara iz 16 zemalja, kao i predstavnica EURid-a (.EU domen), predstavnik CENTR-a i predstavnici RNIDS-a.

Glavne teme su bile metodi, sistemi i problemi naplate usluga, kao i organizacija korisničke podrške. S obzirom na činjenicu da su među izlagačima bili i predstavnici sa vrlo razvijenih internet tržišta (Holandija, na primer, ima 4,5 miliona .NL domena, a govorili su i predstavnici evropskog, francuskog i drugih registara), razmenjeno je puno dragocenog iskustva, a iznete su i neke nove ideje, koje su i na evropskim tržištima još uvek u fazi razrade.

Savet evropskih nacionalnih registara top-level domena (Council of European National Top-Level Domain Registries – CENTR) okuplja evropske institucije koje upravljaju nacionalnim domenima, a pored više od 40 zemalja iz regiona, članovi CENTR-a su i Iran, Japan, Novi Zeland i Kanada. Pravila i procedure različitih aktivnosti vezanih za registraciju domena znatno se razlikuju od zemlje do zemlje i CENTR na ovakvim svojim skupovima prikuplja informacije i dokumentuje dobre prakse da bi nacionalnim registrima omogućio pružanje što boljih usluga.

newsmaster