SES POTVRĐUJE LIDERSTVO U DISTRIBUCIJI TV KANALA I SADRŽAJA VISOKE DEFINICIJE

LUKSEMBURG, 7. februar 2012 – Kompanija SES (kotirana na berzama Euronext Paris i Luxembourg pod oznakom SESG) objavila je danas da potvrđuje svoje liderstvo u distribuciji TV kanala i sadržaja visoke definicije. Krajem 2011, kompanija SES ditribuirala je preko 5.200 TV kanala, uključujući preko 1.200 kanala visoke definicije. Samo u toku druge polovine 2011, kompanija SES počela je sa distribucijom više od 100 novih HD kanala.

Dok Južna Amerika i Evropa prednjače u broju kanala čija distribucija ide preko SES satelita, primećen je veliki rast na tržištima u razvoju, kao što su Latinska Amerika, oblast Azije koja izlazi na Pacifik i Afrika. SES trenutno distribuira 44 DTH platforme, više nego bilo koji drugi satelitski operater u svetu. Pored više od 5.200 TV kanala, globalna satelitska SES flota distribuira oko 1.000 radio stanica.

Ferdinand Kajser, direktor komercijalnih poslova kompanije SES, izjavio je: „Ovi rezultati su bez premca i pokazuju prednosti satelitske distribucije sadržaja visokog kvaliteta velikom broju gledalaca. U skladu sa našim investicionim programom, očekujemo stalni rast u broju distribuiranih kanala u Latinskoj Americi, oblasti Azije koja izlazi na Pacifik i Africi. Broj novih HD kanala raste na globalnom nivou i predstavlja podsticaj za rast naše kompanije.”

###

O kompaniji SES

SES je vodeći svetski satelitski operater sa flotom od 49 geostacionarnih satelita. Kompanija obezbeđuje satelitske komunikacijske usluge emiterima, sadržaj i internet usluge provajderima, operaterima mobilne i fiksne mreže i poslovnim i vladinim organizacijama širom sveta. SES predstavlja dugoročne poslovne odnose, visoko kvalitetne usluge i iskustvo iz oblasti satelitskih usluga. Različiti regionalni timovi kompanije SES smešteni su širom sveta i rade sa korisnicima kako bi obezbedili specifične satelitske protoke i zahteve. SES (kotirana na berzama Euronext Paris i Luxembourg pod oznakom SESG) poseduje strateški udeo u Ciel u Kanadi i Quetzsat u Meksiku kao i strateški udeo u infrastrukturi start-up O3b Networks. Za dodatne informacije posetite www.ses.com.