Internet Business Forum

(Beograd, 23. oktobar 2012. godine) Danas je u svečanoj sali male Gostione na Paliću, kompanija EUnet održala Internet Business Forum 2, na kome su predstavljena napredna rešenja za ekonomično i uspešno polovanje. Okupljeni privrednici su mogli da se uvere u kvalitet EUnet-ovih naprednih servisa i kroz demonstraciju studije slučaja kompanije Aleva, dugogodišnjeg korisnika ovih rešenja.

 

Direktor korporativne prodaje EUneta, Vladimir Miletić govorio je o MPLS-u kao najnaprednijem servisu za bezbedan prenos podataka. MPLS omogućava jednostavno povezivanje više lokacija u jedan mrežni sistem, čime povećava efikasnost upravljanja aplikacijama i brzinu prenosa podataka. Predstavljen je i novi servis EUnetMPLS 3G koji omogućava korisnicima da sa bilo kog mesta, u bilo koje vreme i sa bilo kog uređaja (telefon, tablet ili računar), pristupaju svojim servisima i aplikacijama (bazama  podataka, CRM – programu za vođenje klijenata, kompanijskoj dokumentaciji, email serveru itd.). Pristup podacima je jednostavan kao da se nalazite u lokalnoj mreži svoje kompanije, uz garanciju potpune bezbednosti podataka i privatnosti.

„Svakog dana radimo na razvoju novih servisa koji našim korisnicima mogu da ubrzaju i olakšaju poslovanje. Svedoci smo masovnog razvoja i upotrebe zahtevnih aplikacija za obradu i prenos podataka, glasa i slike. MPLS je trenutno jedini sistem koji može da odgovori svim zahtevima za jednostavnim, brzim i sigurnim upravljanjem i prenosom podataka. U tom smislu je MPLS 3G revolucionarna tehnologija, jer omogućava svakom mobilnom korisniku pristup kompanijskim podacima uz sigurnost lokalne mreže. Na ovaj način, po najvišim sigurnosnim standardima podaci sa poslovnih aplikacija ili mail sistema su vam uvek dostupni gde god da se nalazite“, izjavio je Vladimir Miletić.

 

Prezentaciju naprednih rešenja za komunikaciju i uštede koje je moguće ostvariti upotrebom VoIP tehnologije predstavio je Dejan Kurel, VoIP tehnički menadžer iz EUneta. Okupljeni privrednici su se uverili u kvalitet EUnet naprednih servisa za poslovanje kroz studiju slučaja kompanije Aleva. Studiju  su predstavili Radivoj Rokvić, tehnički direktor Aleve i Đurađ Uzelac, regionalni NOC menadžer EUneta

Na skupu su podeljene nagrade posetiocima i to 3 VoIP telefona, 5 godišnjih personal security licenci i ADSL Internet.

newsmaster