Toshiba produžava “Garanciju bez obzira na sve” koja štiti laptop računare i TV uređaje od nepredviđenih situacija

Nojs, Nemačka, 1. april 2013. – Toshibina jedinstvena ponuda, pod nazivom “Garancija bez obzira na sve“, produžava se do 30. septembra 2013. godine. Ova ponuda nudi korisnicima jedinstvenu šansu da izbegnu nepredviđene troškove koji mogu da se pojave prilikom slučajnog oštećenja ili krađe uređaja, ili prilikom gubitka podataka. Korisnici Toshiba uređaja su do sada bili prezadovoljni ovom vrstom garancije, koja se odnosi na sve laptop računare i TV uređaje.

“Od prošle godine imamo na hiljade zadovoljnih korisnika zahvaljujući Garanciji bez obzira na sve. Analizirajući povratne informacije, ustanovili smo da su naši korisnici uštedeli u proseku 340 evra i da je u najvećem broju slučajeva dolazilo do oštećenja ekrana laptop računara usled pada prilikom transporta. Svim korisnicima je bila obezbeđena besplatna popravka ili zamena oštećenog dela. Znajući da ovakav pristup donosi zadovoljne korisnike, odlučili smo da produžimo trajanje ove jedinstvene ponude do 30. septembra 2013. godine”, kaže Šandor van der Ham (Sandor van der Ham), generalni menadžer kompanije Toshiba Evropa GmbH.

Pravila i uslovi korišćenja* ostaju nepromenjeni, a korisnik je obavezan da registruje uređaje u roku od 14 dana od dana kupovine.

Ovaj program obuhvata sledeće:

a) SLUČAJNO OŠTEĆENJE: zaštitu uređaja od nepredviđenih situacija kao što su nenameran pad, udarac ili prosipanje tečnosti. U ovom segmentu Toshiba nudi besplatnu popravku u slučaju uništenja ili oštećenja koje sprečava uređaj da pravilno funkcioniše;

b) ZAŠTITU OD KRAĐE: zamenu ukradenih proizvoda u slučajevima koje policija okvalifikuje kao prijavu krađe;

c) SPASAVANJE PODATAKA: spasavanje i zamenu podataka na novom hard disku čak i u slučajevima fizičkog oštećenja, softverske greške ili napada virusa.

* Pravila i uslovi korišćenja dostupni su na adresi www.nomatterwhatguarantee.com

 

 

O kompaniji Toshiba

Toshiba je svetski lider i inovator u uvođenju tehnologije visokog kvaliteta. Bavi se proizvodnjom i distribucijom raznovrsnih naprednih elektronskih i električnih proizvoda među kojima su digitalni proizvodi široke potrošnje, elektronski uređaji i komponente, energetski sistemi, uključujući nuklearnu energiju, industrijski i sistemi društvene infrastrukture i kućni aparati.

Kompanija Toshiba je osnovana 1875, a danas posluje preko globalne mreže od preko 730 kompanija, sa 204.000 zaposlenih širom sveta i godišnjom prodajom koja premašuje 77 milijardi dolara. Za više informacija, posetite Toshibin vebsajt, na adresi www.toshiba.co.jp/index.htm.

newsmaster