Kanadski Titus i srpski Asseco SEE predstavili zajedničke planove

Beograd, 11. april 2013. godine

 

Kanadska kompanija Titus, globalni lider u domenu sigurnosnih rešenja za klasifikaciju, označavanje i kontrolu e-mail poruka i elektronske dokumentacije, na skupu u kanadskoj ambasadi u Beogradu predstavila je svoje poslovne planove u Srbiji i Jugoistočnoj Evropi. Titus, koji je u ovom delu Evrope preko Aseka (Asseco) SEE prisutan od 2011. godine, zajedno sa domaćom kompanijom planira da srpskim finansijskim institucijama i državnim organima svojim rešenjima pomogne da efikasnije klasifikuju dokumente i spreče namernu ili nenamernu zloupotrebu poverljivih dokumenata.

 

“Našim rešenjima moguće je osigurati zaštitu poverljivih podataka, informacija od javnog značaja i podataka o ličnosti i to u trenutku njihovog kreiranja, automatizovati proces klasifikacije, unaprediti postojeće investicije u softverska i hardverska sigurnosna rešenja, osigurati efikasnu primenu klasifikacione politike na svakom radnom mestu,” izjavio je Tim Apton (Tim Upton), osnivač i generalni direktor kompanije Titus i dodao da “informacije moraju biti kalsifikovane kako bi se identifikovala njihova vrednost, osetljivost, pravni značaj i drugi bitni atributi, da srpske institucije i državni organi planiraju u najskorijoj budućnosti da unaprede ovu oblast, a da je Titus na raspolaganju svojim globalnim znanjem i iskustvom”.

“Odlukom Narodne banke Srbije o minimalnim standardima upravljanja IT sistemima, prepoznate su moguće posledice narušavanja poverljivosti, integriteta i raspoloživosti informacionih dobara i propisano da su finansijske institucije dužne da klasifikuju informaciona dobra i da dosledno primenjuju tu klasifikaciju,” rekao je Vladan Atanasijević, član UO Aseko SEE i dodao da će “zajedničkim nastupom, Titus i Aseko domaćim finansijskim institucijama i državnim organima ponuditi najbolja rešenja u sferi klasifikacije, bezbednosti i upravljanja podacima”.

Državni organi u preko 20 zemalja, kao i 250 velikih kompanija i oko 2 miliona korisnika širom sveta koristi Titusova rešenja. Sigurnosna rešenja ove kanadske kompanije sa sedištem u Otavi našla su primenu u mnogim sigurnosnim strukturama širom sveta, kao što su NATO, Američko ratno vazduhoplovstvo, Britansko ministarstvo pravde, Vojska Koreje, Danska obaveštajna agencija, Ministarstvo odbrane Belgije itd. Reference Titusa, zajedno sa Asekom SEE u Srbiji su Poreska uprava, Elektrodistribucija, Telekom i Novosadske Toplane. U sklopu izrade novog informacionog sistema u Poreskoj upravi, jedan segment je klasifikacija dokumenata i taj projekat je trenutno u toku.

 

O Asseco SEE

Asseco SEE u Srbiji je lider u oblasti ICT čija softverska rešenja pokreću čitavu domaću finansijsku industriju, od banaka, preko velikih preduzeća, do državnih institucija. Asseco SEE pod tim imenom u Srbiji posluje od 2009. godine, a njegovi stručnjaci razvijaju softver koji se primenjuje u Srbiji i 25 zemalja sveta. Sa svojih 450 zaposlenih u Srbiji,  deo je Asseco South Eastern Europe grupe, regionalnog lidera u razvoju sopstvenih softverskih rešenja i usluga u regionu Jugoistočne Evrope u finansijskom sektoru, javnoj upravi, administraciju i telekomu. Od 15 najvećih banaka u Jugoistočnoj Evropi, više od 10 banaka su već Asseco SEE klijenti. Asseco SEE grupa zapošljava više od 1.300 ljudi u 12 zemalja i članica je Asseco grupe, među najvećim ICT kompanija u Evropi.