Hibridna bezbednosna rešenja pružaju najefektniju zaštitu, ali samo 21 odsto kompanija širom sveta ih koristi

Cloud tehnologija danas je važan element modernih rešenja zaštite, ali ne može da zaštiti računare bez podrške lokalnih bezbednosnih alatki. Samim tim, najbolje je da se koriste hibridna rešenja koja obuhvataju lokalne antimalver tehnologije, a istovremeno su u interakciji sa cloud uslugom. Međutim, ovakva rešenja izabralo je samo 21 odsto kompanija, prema istraživanju koje je sprovela kompanija Kaspersky Lab u saradnji sa istraživačima komapnije B2B International na kraju 2012. godine.

Danas broj virusa raste eksponencijalno : oko 140 novih pretnji pojavi se svakog minuta. Već ih je nemoguće jednostavno prevazići, koristeći tradicionalne metode detekcije preko potpisa programa: nove pretnje se pojavljuju previše brzo, da čak i redovno ažuriranje ne može da bude korak ispred. Zbog toga, proizvođači internet rešenja rade na kombinovanju proaktivne i cloud tehnologije. Prva tehnologija omogućava da se pretnje otkriju: drugi obezbeđuju zaštitu od novih pretnji što je brže moguće. Postoji mnogo internet rešenja zasnovanih na cloud tehnologiji, ali ne mogu da obezbede pouzdanu zaštitu protiv kompleksnih pretnji, uključujući zero-days. Takva rešenja ne mogu efikasno da funkcionišu bez stabilne internet konekcije.

Očigledno, put napretka jeste upotreba hibridnih rešenja koja kombinuju lokalne tehnologije, reaktivne i proaktivne, sa funkcijama cloud servisa. Ovakva rešenja su najpopularnije u velikim kompanijama – 29 odsto anketiranih preduzeća ove veličine korite hibridne tehnologije. Nažalost, ova rešenja su manje popularna među ostalim kompanijama. Prema istraživanju kompanije B2B International u novembru 2012. godine, samo 21 odsto anketiranih kompanija prijavilo je da ih koristi. Većina ispitanika (51 odsto) preferiraju lokalne solucije bez podrške cloud tehnologije, a drugih 20 odsto se opredeljuje za cloud sisteme zaštite.

Kaspersky Lab hibridna rešenja

Stručnjaci kompanije Kaspersky Lab uvereni su da samo hibridna rešenja mogu da pruže najbolju zaštitu protiv sajber pretnji. To je razlog zašto je kompanija Kaspersky Lab jedna od prvih kompanija koja je dodala  cloud tehnologiju – Kaspersky Security Network – svojim proizvodima za privatne i poslovne korisnike.  Uz saglasnost korisnika, tehnologija prikuplja anonimne podatke  o pokušajima napada sa računare koji koriste Kaspersky Lab internet rešenja, i šalju informacije stručnjacima na detaljnu analizu incidenata. Nakon preduzimanja odgovarajućih mera u vezi sa zaštitom korisnika, kao što je stavljanje zlonamernog sajta na crnu listu, pravljenja potpisa, itd. ažuriranje bezbednosnih alatki i antivirusnih baza podataka se prenose na sve proizvode kompanije Kaspersky Lab preko KasperskySecurityNetwork mreže.

Nova platforma za poslovne korisnike KasperskyEndpointSecurityforBusiness, takođe koristi vezu sa Kaspersky Security Network mrežom. Komponente platforme sakupljaju podatke o novim virusima, opasnim sajtovima, spam napadima, formiraju bele i crne liste aplikacija, dodaju u bazu podataka o ranjivostima, itd. Sve neophodne nove verzije se preuzimaju sa interneta na korisničke računare samo nekoliko sekundi nakon što ih provere stručnjaci kompanije Kaspersky Lab. Rezultat je rešenje za korporativnu bezbednost koje pruža efikasnu, a što je još važnije i hitnu zaštitu od sajber –pretnji.

 

Za više informacija, molimo kontaktirajte:

O kompaniji Kaspersky Lab

Kaspersky Lab je najveći svetski privatni prodavac bezbednosnih rešenja za krajnje korisnike. Kompanija je rangirana među četiri najbolja svetska proizvođača bezbedonosnih rešenja za krajnje korisnike. * Tokom svoje petnaestogodišnje istorije kompanija Kaspersky Lab je ostala inovator u oblasti IT bezbednosti i pruža efektivna digitalna bezbednosna rešenja za potrošače, mala i srednja preduzeća i velike kompanije. Kompanija trenutno posluje u skoro 200 zemalja i teritorija širom sveta, pružajući zaštitu za više od 300 miliona korisnika širom sveta. Saznajte više na veb sajtu: www.kaspersky.com.