Testiranje je završeno, pojavio se Google Chrome 2.0

Google je upravo unapredio svoj čitač Weba Chrome. Umesto dosadašnje probne verzije (beta) na raspolaganju je konačna verzija 2.0 koja se odmah može preuzeti i koristiti.

U poređenju s ranijim probnim izdanjima verzije 2.0 ova poslednja ima unapređen prikaz preko cele strane (bez naslova i ostalih delova prozora) i poboljšanu stranu „Nova kartica“ (umanjeni prikazi Web strana sada se mogu ukloniti), a pored toga podržava i automatsko popunjavanje teksta u Web obrascima.

Ukoliko već koristite Google Chrome on će se „uskoro“ automatski ažurirati na verziju 2.0. U protivnom nova verzija se može preuzeti ovde.

Najnovija verzija pojavila se šest meseci posle objavljivanja konačne verzije 1.0. Google Chrome 2.0 se prvi put pojavio u probnom izdanju u januaru, a u međuvremenu je iz njega očišćeno preko 300 grešaka. Pored toga, Google tvrdi da je posledja verzija Chromea „brža nego ikad“ – u stanju je da Web strane nakrcane JavaScript kodom prikaže 30% brže nego što je to mogla prethodna verzija.

|Search: Find More About Testiranje je završeno, pojavio se Google Chrome 2.0|