Trend Micro: Preokret u virtuelnom krpljenju

Virtualno krpljenje je način da se otklone nedostaci tradicionalnog ažuriranja i poveća sigurnost sistema. Izlazeći u susret potrebama klijenata, Trend Micro od 2008. godine omogućava rešenje za virtualno krpljenje.

Trend MicroKrpljenja predstavljaju jedan od najosnovnijih alatki koji koriste programeri softvera kako bi otklonili greške i ranjivosti – to obuhvata i pružanje zaštite od rastućih pretnji sajber-kriminala. Brza ažuriranja odabranih delova koda mogu se smatrati ključnim mehanizmom za održavanje visokog nivoa sigurnosti korisnika i njihovih podataka. Nažalost, mnogo češće, ažuriranja ne idu u korak sa kriminalcima. Zbog toga Trend Micro pruža klijentima nova rešenja za zaštitu od napada koji ciljaju ove ranjivosti, a jedno od njih je virtuelno krpljenje. Korisnici A Deep Security i OfficeScan Intrusion Defense Firewall rešenja više neće morati da brinu o dodatnoj podršci za upravljanje ili o odloženim distribucijama tradicionalnih rešenja za ažuriranje.

Prema istraživanju kompanije Aberdeen Groupe, sve veći broj vlasnika kompanija i IT profesionalaca oseća da upotreba tradicionalnih softvera i ažuriranja sistema stvara prevelike troškove i troši previše vremena. Izveštaj donosi zaključak da je, tokom protekle godine, distribuirano 7 ključnih ažuriranja softvera svakog radnog dana. Svako ažuriranje je zahtevalo da sve operacije budu zaustavljene kako bi se obavili testovi i izvršila krpljenja. Stručnjaci procenjuju da za internet servis sa prosečnom godišnjom zaradom od 20 miliona dolara, svaki sat zastoja sa radom košta skoro 2000 dolara!

Virtuelno ažuriranje – brzo i bezbedno

Virtuelna ažuriranja analiziraju operacije koristeći sloj sigurnog izvršavanja, zaustavljajući zlonamerni saobraćaj pre nego što on dođe do ranjivih aplikacija. Ovo rešenje je zasnovano na principu brzog razvoja i kratkoročnog izvršenja, sprečavajući iskorišćavanje novo otkrivenih ranjivosti u sistemu ili u softveru. Ne prave se nikakve promene u izvornom kodu aplikacija čime se otklanja rizik od konflikta sa softverom. Jedna od glavnih prednosti ovog rešenja je njegova mogućnost da zaštiti ključne delove sistema koji moraju ostati povezani sa internetom, što znači da nije potrebno zaustavljati procese kao što je slučaj sa konvencionalnim ažuriranjima. Osim toga, virtuelna krpljenja ne moraju biti instalirana na svim glavnim računarima u mreži čime se štedi novac i vreme.

Jedan od najvećih problema sa tradicionalnim ažuriranjem je kašnjenje između njegove distribucije i trenutka kada je on zapravo instaliran na svim sistemima. Virtuelno krpljenje pruža zaštitu organizacijama u toku tog perioda ranjivosti – kaže Rik Ferguson, Trend Micro – Virtuelno krpljenje predstavlja odgovor na izazove virtuelizacije i obrade podataka u „oblak” okruženju. To je napredni alat za upravljanje ranjivostima u organizacijama koji im dozvoljava da ojačaju svoje slabe tačke, bez potrebe za promenama softvera.

Profesionalci uglavnom vide virtuelno krpljenje kao dodatak uobičajenom krpljenju i kao način da ograniče pretnje od iskorišćavanja, ali i da nadgledaju operativne i finansijske probleme izazvane tradicionalnim ažuriranjem. Zbog svega ovoga, sve više organizacija se interesuje za ovo rešenje.

Broj pretnji raste neverovatnom brzinom ostavljajući tradicionalne mere zaštite bespomoćnim. Sa kompanijom Trend Micro možete biti jedan korak ispred sajber-kriminalaca, zahvaljujući virtuelnom krpljenju za A Deep Security i OfficeScan Intrusion Defense Firewall.

Predviđanja u vezi sa pretnjama u 2013. i narednim godinama koja iznosi Raimund Genes, CTO, Trend Micro, možete pogledati ovde: