Značaj širokopojasnog pristupa za razvoj nakon 2015. godine

ericsson_logoBrodbend komisija za digitalni razvoj, zajednička inicijativa Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU) i Organizacije za obrazovanje, nauku i kulturu UN (UNESCO), objavila je izveštaj o uticaju širokopojasnog pristupa na pojedince, okruženje i društvo u celini. Radnu grupu koja je pripremila izveštaj predvodio je Hans Vestberg, predsednik i generalni direktor kompanije Ericsson (NASDAQ: ERIC).

Izveštaj naslovljen sa „Transformativna rešenja za 2015. godinu i posle: izveštaj radne grupe za održivi razvoj“ analizira nacionalne planove za širokopojasni pristup u 138 država i izdvaja najbolje prakse, podstiče države da odmah deluju, kao i da uključe širokopojasni pristup u nacionalne razvojne planove. Pored toga, izveštaj koji će primiti generalni sekretar UN Ban Ki-Moon, daje i niz dodatnih preporuka.

Hans Vestberg o izveštaju kaže: „Iako su planovi za održivi razvoj nakon 2015. godine napredovali, osetili smo da je potrebno hitno reagovati. Vidimo veliki broj prilika u kojima širokopojasni pristup može transformisati sve aspekte društva. Tehnologija se razvija brže od politike i želeli smo da na konkretan način ukažemo na ovaj potencijal.“

Dr. Hamadoun Touré, generalni sekretar ITU, kaže: „Kroz ovaj rad Brodbend komisija bi želela da ohrabri međunarodnu zajednicu da prepozna potrebu za transformativnim rešenjima u planovima za razvoj posle 2015. godine. Ovaj izveštaj to odlično pokazuje, jer predstavlja prvo istraživanje u kojem se vidi kako države širom sveta koriste svoje nacionalone broadbend planove kao ključne instrumente da bi infrastruktura ubrzala održivi razvoj. Ipak i dalje postoji veliki broj propušutenih prilika, i to ne samo u vezi smanjivanja siromaštva i obezbeđivanja hrane.“

Među deset preporuka su i „učiniti širokopojasni pristup dostupnim svima“ i „nacionalne planove razvoja pripremati na bazi aktivne integracije različitih sektora radi ostvarivanja ekonomskih i društvenih rezultata zahvaljujući ICT-u i širokopojasnom pristupu“.

Najbolje prakse su prikazane na primeru pet država: Japana, Meksika, Filipina, Ruande i Švedske. One su uspešno integrisale veliki broj razvojnih ciljeva u svoje brodbend planove. Radna grupa pohvaljuje saradnju različitih državnih sektora i uključivanje privatnog sektora radi realizacije zajedničnih ciljeva.

Ceo izveštaj možete videti na adresi www.broadbandcommission.org.

Ericsson je svetski lider u domenu telekomunikacionih usluga i tehnologija. Mi stvaramo „Umreženo društvo“ sa efikasnim real-time rešenjima koja nam omogućavaju da učimo, radimo i živimo slobodnije u održivim zajednicama širom sveta.

Mi obezbeđujemo servise, softver i infrastrukturu u IKT sektoru za mobilne operatore i druge industrije. Danas se više od 40% svetskog protoka mobilnih podataka obavlja putem Ericssonovih mreža i mi pružamo podršku operatorima koje imaju više od dve i po milijarde pretplatnika.

Poslujemo u 180 zemalja i zapošljavamo više od 110.000 ljudi. Kompanija je osnovana 1876. godine sa sedištem u Stokholmu u Švedskoj i registrovana je na berzama NASDAQ OMX Stockholm i NASDAQ New York. Prihod u 2012. godini je bio 227,8 milijarde SEK (33.8 milijardi dolara).

www.ericsson.com
www.ericsson.com/news
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/ericsson
www.youtube.com/ericsson