Počeo je četvrti evropski [email protected] događaj

intelPratite nas:

Intel Newsroom           @IntelLabsEurope            IntelLabs

NAJVAŽNIJE VESTI

  • Intel osniva Intel® centar za paralelno računarstvo
  • Intel institut za kolaborativno istraživanje bezbednog računarstva započinje saradnju sa Univerzitetom u Helsinkiju
  • Centri Intel Labs u Sankt Peterburgu proslavljaju destogodišnjicu postojanja
  • Centri Intel Labs izdaju počast najboljim evropskim profesorima i studentima doktorskih studija

22. i 23. oktobra 2013. godine – Intel će okupiti preko 300 delegata iz akademskog sveta, državne uprave, privrede i medija na evropskom [email protected] događaju i Intel ERIC konferenciji (Intelova evropska konferencija za istraživanje i inovacije) u Nici, u Francuskoj.

Intel evropska konferencija za istraživanje i inovaciju

Tema ERIC 2013 konferencije je „građenje pametnog i održivog društva kroz istraživačka i inovacijska partnerstva“. U fokusu konferencije će biti povezani gradovi, kompjuterska arhitektura i dizajn, računarstvo velikih performansa, exascale, mobilne i mrežne tehnologije. Posetioci će imati priliku da prošire svoja znanja u oblastima koje ih zanimaju, kao i da sarađuju sa akademcima, privrednicima, državnom upravom i predstavnicima kompanije Intel.

Evropski događaj [email protected]

Kristijan Tordo, zamenik gradonačelnika Nice, zvanično je otvorio konfereniju [email protected] Martin Kurli, potpredsednik kompsnije Intel i direktor centra Intel Labs u Evropi, predstaviti će više od 14 inovativnih istraživačkih projekata. Istraživački projekti obogaćuju živote ljudi tehnologijama kao što su pametni gradovi, domovi i kancelarije, ali i tehnologijama koje poboljšavaju učenje, komunikaciju i interakciju.

Intel osniva Centar za paralelno računarstvo

Centri kompanije Intel za paralelno računarstvo su univerziteti, institucije i laboratorije koji su lideri u svojim poljima. Centri se fokusiraju na modernizaciju aplikacija kako bi pojačali paralelizam i skalabilnost, kao i da omoguće značajno unapređenje performasi. Centri razvijaju kurikulum koji bi trebalo da omogući naučnicima, studentima, partnerima i informatičarima da razviju veštine kako bi u potpunosti iskoristili mogućnosti paralelnog računarstva. Uz napredak paralelizma,  Centri kompanije Intel za paralelno računarstvo će ubrzati pojavu otkrića u oblasti energije, proizvodnje, finansija, društvenih nauka, meteorologije i mnogih drugih. Za početak deo ovog novog programa će biti  Konrad-Zuse-ZentrumfürInformationstechnik u Berlinu, CINECA iz Bolonje, Univerzitet u Teksasu, Univerzitet u Tenesiju i Purdue Univerzitet.

Proširenje Instituta kompanije Intel za kolaborativno istraživanje bezbednog računarstva

U okviru konferencije ERIC 2013, kompanija Intel je najavila pokretanje „govornog“ instituta u Finskoj, koji je udružen sa Institutom kompanije Intel za kolaborativno istraživanje bezbednog računarstva u Darmštatu u Nemačkoj. Novi institut će biti zajednički poduhvat Intela i Univerziteta u Helsinkiju. Vodiće ga profesor Asokan (Univerzitet u Helsinkiju) i Matijas Šunter (Institut kompanije Intel za kolaborativno istraživanje bezbednog računarstva). Cilj ovog zajedničkog poduhvata je sprovođenje istraživanja koje će stvoriti nova područja „praktične mobilne bezbednosti“  i tako učiniti tablete i smart telefone sigurnijim.

Centar Intel Labs u Sankt Peterburgu proslavlja desetogodišnjicu postojanja

Član centara Intel Labs u Evropi, centar Intel Labs u Sankt Peterburgu, proslavlja desetogodišnjicu postojanja. Posvećen je istraživanjima u oblasti dizajna, razvoja i arhitekture sistema-na-čipu (SoC). Centar je objavio više od 300 pronalazaka i 100 patenata u poslednjih deset godina. Uticao je na brojne proizvode kompanije Intel i doprineo je stvaranju mnogih međunarodnih standarda.

Centri Intel Labs izdaju počast najboljim evropskim profesorima i studentima doktorskih studija

Kancelarija univerzitetskog programa centara Intel Labs će na ERIC konferenciji,  odati počasti najboljim evropskim profesorima i studentima doktorskih studija. To će uraditi kroz programe Early Career Faculty Honor Program i Doctoral Student Honor Program. Ukupno šest profesora i trinaest studenata doktorskih studija će biti nagrađeni tokom ERIC ceremonije. Program Early Career Faculty Honor Program je osnovan kako bi unapredio karijere najboljih univerzitetskih profesora u ranom stadijumu njihove karijere, i kako bi ih promovisao na najboljim svetskim univerzitetima. Doctoral Student Honor Program kao nagradu nudi partnersvo istaknutim kandidatima za doktore nauka koji rade na vodećim trendovima u oblastima u vezi sa poslovanjem kompanije Intel i njihovim istraživanjima u Evropi.

Evropski studenti otkrivaju nove načine interakcije sa kompjuterima

Perceptualno računarstvo će u potpunosti promeniti način na koji ljudi rade sa kompjuterima. Interakcija sa kompjuterima će se obavljati na intuitivan, prirodan i zanimljiv način i to samo preko pokreta i govornih komandi. Creative® Interactive Gesture kamera je osnova Intelove inicijative za komadovanje pokretima. Sa Intel® Perceptual Computing alatima za razvijanje softvera (SKD) 2013, programeri mogu da naprave uzbudljive nove aplikacije koje će iskoristiti SKD pogodnosti, kao što su: praćenje prstiju i šake na malim razdaljinama, prepoznavanje glasa, analiza lica, kao i uvećana stvarnost. Tokom radionice za perceptualno računarstvo, koja će biti deo ERIC konferencije, studenti će imati priliku da se upoznaju sa ovim novim načinima za interakciju sa kompjuterima.