Ericsson Srbija sprovodi istraživanje “Umreženo društvo”

ericsson_logoKompanija Ericsson Srbija sprovodi istraživanje “Umreženo društvo”, koje bi trebalo da prikaže na koji način će intenzivnija upotreba mobilnih i telekomunikacionih tehnologija i servisa unaprediti živote građana Srbije i omogućiti im bolje obrazovanje, poslovanje i zdravstvenu zaštitu.
Umreženo društvo“ je vizija kompanije Ericsson, koja prikazuje benefite i prednosti korišćenja mobilnih i telekomunikacionih tehnologija i servisa u svakodnevnom životu u kojem će sve što ima potrebu za konekcijom biće povezano.
Kompanije Ericsson istraživanje sprovodi zajedno sa Elektrotehničkim fakultetom u Beogradu, kao zvaničnim partnerom na ovom projektu. Istraživanje se nalazi na adresi
www.umrezenodrustvo.com i otvoreno je za sve zainteresovane do 16. jula.
Mi obezbeđujemo servise, softver i infrastrukturu u IKT sektoru za mobilne operatore i druge industrije. Danas se više od 40% svetskog protoka mobilnih podataka obavlja putem Ericssonovih mreža i mi pružamo podršku operatorima koje imaju više od dve i po milijarde pretplatnika.
Poslujemo u 180 zemalja i zapošljavamo više od 110.000 ljudi. Kompanija je osnovana 1876. godine sa sedištem u Stokholmu u Švedskoj i registrovana je na berzama NASDAQ OMX Stockholm i NASDAQ New York. Prihod u 2013. godini je bio 227,4 milijarde SEK (34.9 milijardi dolara).

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/technologyforgood
www.youtube.com/ericsson

newsmaster