Kompanija Spansion zatražila zaštitu od bankrotstva

Najveći svetski proizvođač NOR memorija, kompanija Spansion LLC, podnela je početkom ove nedelje zahtev za zaštitu od bankrotstva po članu 11 američkog Zakona o bankrotstvu. Podnošenje zahteva je usledilo nakon što kompanija sredinom januara ove godine nije imala dovoljno sredstava da bi isplatila dividendu svojim deoničarima.

U saopštenju kompanije navodi se da će podneti zahtev omogućiti “vreme potrebno za restruktuiranje njenih finansijskih obaveza” kao i da će se kompanija ubuduće posvetiti proizvodnji profitabilnijih proizvoda.

Kompanija Spansion je drugi veliki proizvođač memorija koji se našao u finansijskim problemima, nakon što je u januaru ove godine nemačka kompanija Qimonda takođe podnela zahtev za zaštitu od bankrotstva. Prevelika ponuda na tržištu dovela je do toga da cene memorija padaju već više od 18 meseci, a mnogi proizvođači su u tom periodu zabeležili gubitke. Aktuelna svetska finansijska kriza je dodatno pogoršala situaciju tako što je potražnja za memorijama opala, a uz to proizvođači teže nego ranije dolaze do kredita za finansiranje proizvodnje.

Osim kompanije Spansion LLC, zahtev za zaštitu od bankrotstva su podnele i njene američke podružnice, kompanije Spansion Technology, Spansion International i Cerium Laboratories. Zahtev je podnet sudu u američkoj saveznoj državi Delaver.

Prema najavama nekih analitičara prihodi proizvođača memorija će u ovoj godini opasti za više od 20 posto, a kompanije mogu da očekuju da će se njihovi prihodi tek 2012. godine vratiti na nivo iz 2007. godine. Ti analitičari smatraju da su, pored sniženja cena memorija, jedan od razloga za gubitke proizvođača i njihove velike investicije u nove proizvodne pogone. Primera radi, samo kompanije Spansion i Qimonda su investirale u izgradnju novih fabrika memorijskih čipova po tri milijarde dolara svaka.

Što se državne podrške tiče, zasada su jedino Južna Koreja i Tajvan najavili spremnost da pomognu proizvođačima memorija u prevazilaženju njihovih finansijskih problema. (G.B.)