Građanima dostupni svi zakoni i na mobilnim telefonima

Beograd, 5. oktobar 2016. godine – Službeni glasnik je pustio u rad novu verziju Pravno-informacionog sistema Republike Srbije (www.pravno-informacioni-sistem.rs), trenutno najveće pravne baze u Srbiji. Građanima su dostupni zakoni u izvornom i tačnom obliku, evropske direktive i zakoni, komentari i tumačenja zakona, kao i presude i objašnjenja Evropskog suda za lјudska prava u Strazburu. Prateći potrebe građana, Službeni glasnik je omogućio da Pravno-informacioni sistem bude dostupan preko posebne aplikacije na mobilnim telefonima i tabletima.