Sajt Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) dostupan svima

Sajt Srpske akademije nauka i umetnosti  dostupan svima

Beograd, 25. mart 2008. – Eurobank EFG i Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU) potpisali su Ugovor o donaciji koja će biti iskorišćena za prilagođavanje internet  prezentacije Akademije potrebama osoba sa invaliditetom. Na ovaj način, Eurobank EFG i SANU aktivno doprinose nesmetanom uključivanju osoba sa invaliditetom u sve aspekte društvenog, naučnog  i kulturnog života.

Pri izradi inovirane internet prezentacije Srpske akademije nauka i umetnosti www.sanu.ac.rs, ispoštovaće se svi standardi kojima je garantovana njegova “čitljivost”, tako da će svi korisnici imati mogućnost da lako dođu do informacija o aktivnostima SANU. Osobe oštećenog vida, zahvaljujući hardversko-softverskom dodatku na kompjuteru i sajtu, moći će zvukom da dobiju tekstualne sadžaje, opis slika, linkove i navigacije.

Srpska akademija nauka i umetnosti, kao institucija od najvišeg značaja za nauku i umetnost, na ovaj način pomaže uključenje osoba sa invaliditetom u normalne društvene tokove i daje podstrek drugim značajnim institucijama kulture da omoguće osobama sa invaliditetom jednake mogućnosti za pristup informacijama. Prilagođena internet prezentacija SANU biće dostupna korisnicima početkom maja.

Eurobank EFG, kao banka koja posluje po evropskim standardima, trudi se da promoviše principe Međunarodne konvencije UN za zaštitu prava i dostojanstva osoba sa invaliditetom. Za aktivnosti u skladu sa ovom konvencijom, Eurobanka je dobila VIRTUS nagradu koja u prvi plan ističe bogato i dugoročno delovanje u cilju rešavanja ozbiljnog društvenog problema, a to je uključivanje osoba sa invaliditetom u normalne životne i radne tokove.

Eurobank EFG je takođe usavršila svoju internet prezentaciju kako bi bila dostupa svima.  Takođe, banka je adaptirala filijale u Beogradu, Novom Beogradu, Novom Sadu i Nišu u skladu sa potrebama osoba sa invaliditetom.

Eurobanka je donirala 51.000 evra za uređenje Parka duginih boja na Bežanijskoj kosi, prvog parka u regionu koji je namenjem deci i osobama sa invaliditetom. Park ima mobilijar i gimnastičke sprave prilagođene zahtevima i potrebama dece sa invaliditetom. Korišćenje ovih sprava u svakodnevnim aktivnostima pomaže uključenje dece u normalne društvene tokove, ali ujedno utiče i na njihovo zdravstveno poboljšanje.

Više informacija o Eurobank EFG može se naći na internet stranici www.eurobank.gr i www.eurobankefg.rs