Opasno zgodna USB fleš memorija

Verovatno već imate gomilu fleš memorija razbacanih uokolo, ali ova bi sve mogla da ih rasturi i rastera na buljuke. Kako i neće kad je pravi Transformer i to ne bilo koji već Ravage (uništavač), poznat i kao Tripredacus.

Nadživeo je doba kaseta i sad ume da čuva podatke, zapravo svega 2 GB podataka, ali će svakako privući pažnju kolekcionara, ukoliko ih ne odvrati njegova cena od 43 dolara (oko 30 evra).

Ravage će se na tržištu pojaviti u septembru.

|Search: Find More About Opasno zgodna USB fleš memorija|