Windows 7 Upgrade Advisor 2.0

Windows 7 Upgrade Advisor skenira vaš PC sistem, programe i uredjaje kako bi utvrdili da li na vaš sistem može da se instalira Windows 7.

Download (Link) : Windows 7 Upgrade Advisor 2.0
Download (Link) : Windows 7 Upgrade Advisor