HP omogućava preduzećima i provajderima da pređu na cloud

HP unapređuje pokretanje, bezbednost i znanja potrebna za cloud okruženje

BEOGRAD, 5. decembar 2011. – HP predstavlja nova cloud rešenja koja unapređuju pokretanje privatnih, javnih i hibridnih cloud sistema, što preduzećima, provajderima i državnim institucijama omogućava da iskoriste nove tržišne šanse.

Kroz hiljade uspešnih cloud instalacija, HP je svojim korisnicima pomogao da ostvare najbolje rezultate primenom hibridnog modela pokretanja, bez dodavanja kompleksnosti. Koristeći IT servise pokretane iz kompanije i eksterno, korisnici mogu odabrati pravi način pokretanja za efikasno postizanje definisanog vremena za izlazak na tržište, dostupnosti i zahteva vezanih za troškove. Ipak, neke bezbednosne brige i nedostatak znanja nastavljaju da budu izazov za evoluciju ka cloud sistemima.

Provajderi će takođe prepoznati da hibridni sistem zahteva nove poslovne modele koji obezbeđuju korišćenje i prodaju tehnologija na više načina. Zbog toga im je potreban tehnološki partner koji im može omogućiti da iskoriste ovu tržišnu šansu.

HPcloud rešenja, bazirana na HP-ovoj konvergentnoj infrastrukturi, obezbeđuju hardver, softver, usluge i programe koji omogućavaju provajderima, preduzećima i državnim institucijama da na brz i bezbedan način IT resurse pružaju kao uslugu.

„Korisnici žele da razumeju, planiraju, grade i koriste cloud sisteme na način koji im omogućava da steknu agilnost, smanje rizike, održe kontrolu i garantuju bezbednost“, rekao je Steve Dietch, potpredsednik, Marketing, Cloud Solutions and Infrastructure, HP. „Nova ponuda predstavlja kulminaciju HP-ovog iskustva u kreiranju inovativnih tehnoloških rešenja, kao i obezbeđivanju usluga i veština neophodnih za pokretanje ove evolucije.“

HP-ova nova ponuda obraća se ključnim potrebama korisnika – kreiranje raznovrsne cloud ponude, korišćenje javnih cloud usluga, i upravljanje i obezbeđivanje kompletnog okruženja.

Kreiranje hibridnog okruženja

Dok organizacije rade na tome da postanu agilnije u pružanju usluga, moraju da razvijaju, pokreću, upravljaju i štite IT usluge širom javnih i privatnih cloud okruženja, kao i u tradicionalnim IT okruženjima.

HP nastavlja da proširuje svoj cloud ekosistem novim partnerima, ponudom i programima:

—    NovaHPCloudSystemintegracija sa Alcatel-Lucentom, omogućava operatorima da ponude cloud usluge preko svojih mreža i IT okruženja najviše klase. Kombinacija IT infrastrukture, softvera i telekomunikacionih mreža omogućavaju operatorima da automatizuju dodeljivanje i upravljanje cloud resursima u veoma pouzdanoj mreži.

—    HPCloudAgileprogram za provajdere omogućava im da kreiraju širu ponudu usluga i ostvare brži ciklus prodaje kroz direktan pristup HP-ovoj globalnoj prodajnoj mreži. HP je ovaj program proširio prvim partnerima iz Evrope i novim sertifikovanim hosting opcijama koje provajderima omogućavaju da nude pouzdane i bezbedne cloud sisteme bazirane na HPCloudSystem rešenjima.

—    HPCloudSystemMatrix7.0, osnovno operativno okruženje koje pokreće HP CloudSystem, omogućava korisnicima da kreiraju hibridne cloud sisteme i da pritiskom na dugme pristupe eksternim cloud IT resursima uz prvu gotovu „bursting“ mogućnost. Ovo rešenje obuhvata i automatsko dodeljivanje HP 3PARstoridž resursa na zahtev, radi smanjivanja broja grešaka i ubrzavanja pokretanja novih usluga u svega nekoliko minuta.

—    Sveobuhvatni HPCloudProtectionprogram obuhvata ljude, procese, polise i tehnologije za postizanje istog nivoa bezbednosti u hibridnim cloud sistema, kao što bi postojao u privatnim IT okruženjima. Baveći se jednom od najvećih prepreka s kojom se organizacije sreću na putu ka cloud okruženju, novi program obuhvata sveobuhvatne usluge vezane za izradu strategije, planiranje, projektovanje i   implementaciju, na bazi referentne arhitekture. Ovaj program podržava Cloud Protection Center of Excellence koji korisnicima omogućava da testiraju HP-ova rešenja, kao i proizvode HP-ovih partnera i drugih kompanija, koji podržavaju zaštitu cloud i virtuelnih sistema.

Korišćenje cloud usluga korporativnog nivoa

Organizacijama je potreban brz i bezbedan izvor računarskih usluga koje se brzo prilagođavaju vršnim zahtevima bez dodatnih kapitalnih troškova. Nove i unapređene HP-ove usluge vezane za ponudu cloud infrastrukture kao usluge, zadovoljavaju ovaj zahtev.

—    HPEnterpriseCloudServicesCompute sada automatizuje distribuciju aplikativnog opterećenja širom servera radi unapređivanja performansi. Korisnici mogu unaprediti zaštitu podataka kroz nove opcije za bekap i oporavak, dok kreiraju i upravljaju dodatnim virtuelnim lokalnim mrežama unutar svojih cloud okruženja. Novi HP-ov program dokazanih koncepata omogućava korisnicima da pre kupovine procene rad ove usluge na postojećim okruženjima.

—    HPEnterpriseCloudServicesforSAPDevelopmentandSandboxSolution omogućava korisnicima da procene i naprave prototip funkcionalnosti SAP Enterprise Resource Planning softvera kroz virtuelni privatni cloud, koristeći fleksibilan model na bazi plaćanja onog što se potroši.

Transformacija za cloud eru – zatvaranje rupe u cloud veštinama

Korisnici se mogu odlučiti za HP-ove savete i obuku vezane za transformaciju zastarelih data centara u cloud sisteme, čime bi unapredili nivo znanja u njihovim organizacijama. Nove HP-ove usluge za obuku obuhvataju:

—    Tri HPExpertONEsertifikata – HP ASE Cloud Architect, HP ASE Cloud Integrator i HP ASE Master Cloud Integrator – su prvi cloud sertifikati koji obuhvataju poslovna i tehnička znanja.

—    Prošireni HPExpertONE program obuhvata pet vodećih, nezavisnih organizacija za sprovođenje obuke koji HP obuku izvode bilo gde u svetu. HP Institute izvodi i akademski program za razvoj HP sertifikovanih eksperata kroz tradicionalne dvogodišnje i četvorogodišnje školovanje, a HP Press je proširio ponudu rešenja za samostalno izvođenje obuke.

—    HPCloudCurriculumfromHPEducationServices nudi višejezične materijale za kurseve koji obuhvata cloud strategije koje uspešno povećavaju agilnost preduzeća i smanjuju troškove. Obuka je fleksibilna, uz virtuelne internet laboratorije, samostalni rad, virtuelne učionice i mogućnost obuke na lokaciji korisnika preko jednog od više od 90 HP-ovih edukativnih centara širom sveta.

—    HPFinancialServices nudi HPChiefFinancialOfficer(CFO)Cloudokrugle stolove koji finansijskim direktorima omogućavaju da razumeju prednosti i rizike vezane za cloud, dok usklađuju tehnološke i finansijske planove njihovih organizacija.

—    HPStorageConsultingServicesforCloud obuhvata modernizaciju i projektovanje, a korisnicima omogućava da razumeju njihove potrebe za storidžom u privatnom cloudu, kao i da razviju arhitekturu koja zadovoljava njihove potrebe.

—    HPCloudApplicationsServicesforWindowsAzure ubrzava razvoj ili migraciju aplikacija na Microsoft Windows® Azure platforma kao usluga ponudu.

U svetu koji je stalno povezan, HP-ova konvergentna infrastruktura je ključni element za pokretanje Instant-On preduzeća. Instant-Onpreduzeće tehnologiju ugrađuje u sve što radi kako bi korisnici, zaposleni, partneri i građani ono što im je potrebno dobili trenutno.

Snimak konferencije za medije održane na HP DISCOVER konferenciji, kao i dodatne informacije o HP-ovim objavama na svom najznačajnijem događaju za korisnike, HP DISCOVER u Beču, dostupno je na adresi www.hp.com/go/optimization2011.

O kompaniji HP

Kompanija HP kreira nove mogućnosti da tehnologija ostvari značajan uticaj na ljude, preduzeća, vlade i društvo. HP je najveća svetska tehnološka kompanija sa portfolijom koji obuhvata proizvode i rešenja za štampu, personalne računare, softver, usluge i IT infrastrukturu, koji rešava probleme korisnika. Za više informacija o HP-u (indeks HPQ na Njujorškoj berzi) posetite www.hp.com.

(1)           Microsoft i Windows su registrovane robne marke korporacije Microsoft u SAD.