Pametni gradovi za kvalitetniji život

ericsson_logoDanas, čak 50 posto svetske populacije živi u gradovima, a očekuje se da će se do 2050. godine broj stanovnika u gradovima skoro udvostručiti. Evropski kontinent je jedan od najurbanizovanijih i, prema istraživanjima, u naredne četiri decenije čak 84 posto njegove teritorije biće urbanizovano.

Korišćenje IKT rešenja u različitim oblastima urbanizacije, poput transporta, energije, izgradnje infrastrukture, je ključno za održivost i kvalitetan život u velikim gradovima. Ideja „pametnih“ gradova prisutna je u celom svetu sa ciljem da se gradovi transformišu u inteligentnije i efikasnije urbanističke celine koje će dati vidljive benefite svojim stanovnicima. „Smart Santander“ je projekat organizovan u okviru FP7 Okvirnog programa Evropske Unije  na kom radi 15 naučno-istraživačkih organizacija i velikih svetskih kompanija zajedno sa institucijama Evropske Unije. Ericsson kao jedan od nosilaca ovog projekta radi na kreiranju i postavljanju različitih servisa u gradovima, zasnovanih na Internet of things (Internet Inteligentnih Uređaja ili Stvari) viziji, odnosno mrežom senzora i uređaja koji komuniciraju sa korisnicima putem Interneta.

Ovakva rešenja će omogućiti inteligentnije upravljanje gradskom infrastrukturom i unapređenje kvaliteta gradskih servisa poput saobraćaja i gradskog prevoza, dobijanje preciznih informacija o kvalitetu vazduha, kao i efikasnije upravljanje u komunalnom sektoru.

Novi Sad u mrezi pametnih gradova
“Osim javnih poziva za povlačenje sredstava iz donatorskih fondova gde su Grad ili gradska javna i javna-komunalna preduzeća, u skladu sa svojim nadležnostima, aplikanti ili partneri u projektu, Grad Novi Sad podržava i projekte iz oblasti nauke gde su nosioci naučne institucije, velike svetske kompanije i nevladine organizacije. Zahvaljujući tom stavu možemo da se pohvalimo da je Grad Novi Sad partner na nekolicini projekata iz oblasti nauke, u okviru programa Evropske unije FP7 i CIP, i izuzetno nam je zadovoljstvo što možemo da doprinesemo razvoju Novog Sada, ali i drugih zajednica, i u ovim oblastima. Rešenje koje je razvila kompanija Ericsson, u okviru projekta “Smart Santander”, omogućiće uspostavljanje savremenog sistema komunikacije između građana i javnih službi, koji je zasnovan na aplikaciji za mobilne telefone. Putem ovog sistema građani će moći da prijave komunalne probleme na koje naiđu ali i da iznesu pohvale na rad komunalnih službi, što će olakšati rad, prvenstveno Gradske uprave za inspekcijske poslove i Komunalne policije, i unaprediti život građana u Novom Sadu” – istakla je  Olivera Simović, šef Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Grada Novog Sada.

Sve prijave i pohvale slivaće se u dispečerski centar komunalne policije koja će ih procesirati i adekvatno reagovati. Puštanjem ove aplikacije u rad, grad Novi Sad postaje deo Smart Santander mreže pametnih gradova uz Santander, Guildford, Lubeck, Melburn i Pančevo.

„U Ericssonu želimo da gradove učinimo efikasnijim i održivim, a njihovim stanovnicima da omogućimo brži protok i dostupnost informacija. Smart Santander je jedinstveni projekat u svetu, u kojem kompanija Ericsson učestvuje, koji uključuje šest gradova među kojima je prvobitno bilo Pančevo, a sada mu se pridružuje i Novi Sad. U njima će, tokom projekta, biti postavljeno više od 20.000 senzora koji će pratiti različite parametre. Pre tri godine startovao je pilot projekat EkoBus u Pančevu putem kojeg su građani mogli da prate poziciju pojedinih gradskih autobusa kao i kvalitet vazduha u gradu“, izjavila je Milena Matić, menadžerka kompanije Ericsson za marketing i strategiju.

Ericsson je svetski lider u domenu telekomunikacionih usluga i tehnologija. Mi stvaramo „Umreženo društvo“ sa efikasnim real-time rešenjima koja nam omogućavaju da učimo, radimo i živimo slobodnije u održivim zajednicama širom sveta.
Mi obezbeđujemo servise, softver i infrastrukturu u IKT sektoru za mobilne operatore i druge industrije. Danas se više od 40% svetskog protoka mobilnih podataka obavlja putem Ericssonovih mreža i mi pružamo podršku operatorima koje imaju više od dve i po milijarde pretplatnika.
Poslujemo u 180 zemalja i zapošljavamo više od 110.000 ljudi. Kompanija je osnovana 1876. godine sa sedištem u Stokholmu u Švedskoj i registrovana je na berzama NASDAQ OMX Stockholm i NASDAQ New York. Prihod u 2012. godini je bio 227,8 milijarde SEK (33.8 milijardi dolara).

www.ericsson.com
www.twitter.com/ericssonpress
www.facebook.com/technologyforgood
www.youtube.com/ericsson

newsmaster