Intel i regionalna vlada Kastilje i Leona domaćini Intelovog obrazovnog samita

Vodeći svetski učitelji, donosioci odluka i privatne institucije razmatraju ulogu tehnologije u obrazovanju 21. veka koja ima za cilj ekonomski razvoj

 

SALAMANKA, Španija, 24. novembar 2011 – Kompanija Intel i regionalna vlada Kastilje i Leona, organizovali su danas osmi godišnji Intelov obrazovni samit (24. i 25. novembar 2011, Salamanka, Španija) kako bi razmatrali ulogu informacionih i komunikacionih tehnologija u transformaciji obrazovanja koje treba da pruži veštine neophodne za 21. vek.

U društvu vodećih svetskih predstavnika iz oblasti obrazovanja, vladinog i privatnog sektora, uključujući Fernanda Sančeza Paskala, upravika na nivou svih škola, unutar Ministarstva obrazovanja Kastilje i Leona, samit i plenarna radna grupa imali su za cilj da identifikuju način na koji tehnologija pokreće ekonomske i obrazovne reforme.  

Pored ključnih obraćanja na teme uključujući potrebu sistematskih promena u obrazovanju i izazova i prilika za obrazovanje u novoj ekonomiji, plenarna sesija će obezbediti praktične primere iz Evrope u oblastima kao što su uloga javnog i privatnog partnerstva u kultivisanju veština potrebnih privatnom sektoru u okviru obrazovnog sistema. Samit će takođe proslaviti Intel® Teach, Intelov program namenjen profesionalnom razvoju, kroz koji je prošlo 10 miliona učitelja globalno kako bi efikasno integrisali tehnologiju u svoja predavanja. Učitelji koji su prošli program Intel Teach obrazovali su 300 miliona učenika širom sveta.

„Današnja omladina su budući inovatori koji će kreirati nova radna mesta,” izjavila je Bernadet Andrieti, direktor kompanije Intel Europe. „Veoma je važno da identifikujemo nove načine na koje ćemo im pružiti veštine koje su im neophodne da na najbolji način iskoriste prilike koje im se pružaju u globalnom okruženju sklonom brzim promenama. Tehnologija igra odlučujuću ulogu u transformaciji obrazovanaj 21. veka.”

Oblast Kastilja i Leon odabrana je za domaćina Intelovog samita jer je ova oblast vodeća u primeni i korišćenju tehnologija u obrazovanju kroz svoj projekat „Estrategia Red XXI“ (Strategija povezivanja za 21. vek), koji se smatra jednom od ključnih obrazovnih strategija. Regionalna vlada koristi alate kao što je „Intel® Teach napredna online i kolaborativna zajednica za profesionalni razvoj“ koja podržava i razvija sposobne i inovativne učitelje i pomaže im da u potpunosti iskoriste prednosti pedagoške prakse i tehnologije 21. veka. Sistem pomaže transformaciju obrazovanja kroz veoma kvalitetne treninge, podršku i kolaborativne alate razvijene u saradnji sa učiteljima, i za učitelje.

 

 

O kompaniji Intel

Intel (NASDAQ: INTC), svetski lider u oblasti inovacija u računarskoj industriji, razvija tehnologije, proizvode i pokreće inicijative koje služe kao osnova računarskih uređaja. Dodatne informacije o kompaniji Intel dostupne su nanewsroom.intel.com i blogs.intel.com.