Prikazan razvoj domaćeg poslovnog sistema UPIS

Kompanija IIB prikazala je na šestom skupu korisnika ERP softvera, koji je održan u Ečkoj od 21. do 23. maja, svoj softverski sistem UPIS, njegovo povezivanje sa dokumentacionim sistemom, razvoj aplikacija za potrebe poslovne inteligencije i mobilnog poslovanja.

UPIS je integralni softverski paket za modelovanje poslovnih sistema koji omogućava upravljanje procesima, automatizaciju procesa rada, distribuiran rad, rad u Web okruženju, rad po standardima JUS ISO-9000 i JRS 33, primenu elektronskog poslovanja(B2B), višejezičku podršku i upravljanje dokumentacijom.

UPIS je prvi domaći poslovni softver koji je razvijen prototipski i prilagođava se svakom korisniku. Moderno je dizajniran i omogućava primenu najnovijih informacionih tehnologija. Sistem je modularan i lako se uvodi u rad. Softverski paket UPIS razvijen je u savremenoj višeslojnoj klijent-server arhitekturi i koristi Microsoftovu softversku platformu.

Na skupu je o novostima u razvoju softvera UPIS govorio Dušan Bošnjak, generalni direktor kompanije IIB. Softverski sistem UPIS uspešno koristi oko 40 domaćih kompanija, među kojima su: Vršački Vinogradi, Nacionalni park Đerdap, Duvanska industrija Vranje, Fabrika šećera Senta, Bambi, Banini, Srbolek i Novi Dom.

|Search: Find More About Prikazan razvoj domaćeg poslovnog sistema UPIS|