ODRŽAN PRVI forum BISEC 09

U ponedeljak, 25. maja, u Sali Narodne banke Srbije održana je po prvi put konferencija pod nazivom forum BISEC 09, u organizaciji Fakulteta informacionih tehnologija i Narodne banke Srbije. Tema konferencije bila je bezbednost informacija u IT sistemima banaka i finansijskih institucija. Kreatori zakona o elektronskom dokumentu, IT stručnjaci koji se bave informacionim sistemima u bankama, risk menadžeri i senior menadžeri u čijoj je nadležnosti bezbednost informacija, razgovarali su o standardima i bezbednosti informacionih sistema.

Osnovna ideja konferencije bila je da poveže bankarski sektor i sektor finansija sa jedne strane, kompanije koje nude IT rešenja u oblasti bezbednosti informacija sa druge strane, ali i da uključi akademske krugove koji se bave ovim problemom, sa ciljem da se analiziraju i diskutuju rešenja u ovoj oblasti, uzimajući u obzir najviše etičke standarde i najnovije tehnologije.

Konferenciju je otvorio guverner Narodne banke Srbije, Radovan Jelašić i prof. dr Dragan Domazet, dekan Fakulteta informacionih tehnologija.

O ulozi centralne banke govorio je direktor IT sektora Narodne banke Srbije, Nenad Novović, dok je profesor Fakulteta Fakulteta informacionih tehnologija u Beogradu i Univerziteta NYIT (New York Institute of Technology), dr Rade Mihajlović, predstavio kako funkcionišu sistemi banaka u Sjedinjenim američkim državama.

Fakultet informacionih tehnologija predstavio je i svoj Master program u oblasti bezbednosti informacij, koji po prvi put kreće u oktobru ove godine. O programu studija govorio je profesor FIT-a, istovremeno i profesor Univerziteta NYIT, dr Nedžad Mehić.

Zakon o elektronskom dokumentu predstavljen je od strane Nebojše Vasiljevića, pomoćnika Ministra za telekomunikacije, a o njegovoj primeni govorio je Boris Stevanović iz Narodne banke Srbije.

Partneri foruma BISEC 09 bili su kompanije koje nude najkompetentnija rešenja u ovoj oblasti: IBM, Microsoft, MDS informatički inženjering, Pakom Grupa, Net Set i QVOUCHER. Oni su predstavili svoja rešenja za bezbedno rukovanje informacija u bankarskom sektoru. Nakon zanimljivih prezentacija, posetioci skupa mogli su da učestvuju u interesantnoj panel diskusiji.

|Search: Find More About ODRŽAN PRVI forum BISEC 09|