Infotech 2009

Asocijacija za računarstvo, informatiku, telekomunikacije, automatizaciju i menadžment Srbije JURIT, organizovaće od 2. do 4. juna u Vrnjačkoj banji konferenciju Infotech 2009. Konferencija se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva za telekomunikacije i informatičko društvo Srbije, Narodne banke Srbije i Privredne komore Srbije. Skup se održava u kongresnom centru Zvezda, a otvaranje je zakazano za 2. jun u 10,30 časova.

Infotech 2009 predstavlja smotru rezultata u oblasti informacionih tehnologija u prethodnoj godini, ali i pregled novih ostvarenja na IT tržištu. Centralna tema skupa je elektronsko poslovanje i njegova primena u svim poslovnim sistemima, a biće organizovan i okrugli sto sa temom “Kako izaći iz aktuelne svetske finansijske krize”. Pored toga, Infotech 2009 će posebnu pažnju posvetiti primeni najnovijih informatičkih tehnologija u razvoju telekomunikacione infrastrukture i servisa, bankarskom poslovanju, poreskoj upravi, primeni ICT poslovanja malih i srednjih preduzeća, racionalizaciji u oblasti proizvodnje, prerade i prometa nafte i gasa, poslovanju elektroprivrede, obrazovanju, zdravstvu, sistemima zaštite informacija, radu državnih organa i institucija, informacionom sistemu opštine, trgovanju hartijama od vrednosti itd.

Na skupu će biti predstavljeni radovi iz oblasti telekomunikacija, digitalne ekonomije, razvoja sistema za zaštitu podataka, računarskih mreža, planiranja, razvoja i održavanja informacionih sistema, primene elektronskih identifikacionih dokumenata, e-obrazovanja, Web marketinga, logističkih informacionih sistema i drugih oblasti.

Kao i ranijih godina, u radu skupa učestvuju studenti završnih godina Fakulteta organizacionih nauka i Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, sa idejom da se na manifestaciji upoznaju sa najperspektivnijim domaćim kompanijama i sagledaju svoje izglede za zapošljavanje.

Na manifestaciji Infotech 2009 učestvuje više od 40 kompanija, među kojima se nalaze Telekom Srbije, Siemens, IBM, Microsoft, Cisco, Oracle, Saga, APC, Pupin Telekom, Sybase, Pexim solutions, Eunet, Symantec, Enel, Quad i druge.

|Search: Find More About Infotech 2009|