Od danas porez na upotrebu mobilnog telefona

Od danas odlukom Vlade Srbije korisnici usluga mobilne telefonije plaćaće dodatni porez od 10 odsto. Porez na upotrebu mobilnog telefona obračunat je na osnovu uputstva Ministarstva finansija i važiće kao privremena mera, a odnosi se na sve razgovore, slanje tekstualnih (SMS) i multimedijalnih (MMS) poruka, i prenos podataka (Internet saobraćaj), kao i posebne usluge u zemlji i inostranstvu.

Porez se obračunava na cenu usluge mobilne telefonije bez PDV-a, a naplaćivaće ga od korisnika u korist državne kase, sva tri operatora mobilne telefonije na teritoriji Srbije.

Porez će se naplaćivati i na posebne usluge za sve korisnike, kao što su zamena SIM kartice ili broja, specijalni brojevi, i slanje na kućnu adresu specifikacije poziva.

Od poreza su izuzete sledeće kategorije usluga i opreme mobilne telefonije: SMS parking za postpejd korisnike, nagradne igre u organizaciji Državne lutrije Srbije za postpejd korisnike, mobilni telefoni, Internet modemi, dodatna oprema za mobilne telefone (baterije, punjači, memorijske kartice, torbice, lančići…), saobraćaj za roming u Srbiji (korisnike inostranih mobilnih mreža koji gostuju u Srbiji i koriste se uslugama srpskih mobilnih operatora), usluge „5 za 20“ i „SOS kredit“ za pripejd korisnike, kamata, penali i sudske takse.

|Search: Find More About Od danas porez na upotrebu mobilnog telefona|