Inženjeri Microsoft Razvojnog centra dele znanja sa studentima RAF-a

Microsoft Razvojni Centar

Beograd, 16. juna 2021 – Inženjeri Microsoft Razvojnog Centra u Srbiji (MDCS) održali su, u periodu od marta do juna, seriju online predavanja studentima Računarskog fakulteta u Beogradu (RAF) pod nazivom MDCS Tech Lectures. Teme predavanja, kojima je prisustvovalo 40 studenata, bile su iz oblasti mašinskog učenja, neuronskih mreža i inteligentnih baza podataka, a u vezi sa najnaprednijim tehnologijama koje se razvijaju u Beogradu.

Kroz saradnju sa Računarskim fakultetom, a i drugim fakultetima u Srbiji, kompanija Microsoft želi da, vođena idejom da se samo znanje umnožava deljenjem, podeli praktična znanja inženjera koji rade na tehnologijama koje koriste milioni ljudi širom sveta. Niz predavanja organizovan je u saradnji sa profesorima sa Računarskog fakulteta.

“Računarski fakultet permanentno radi na proširivanju svog portfolija obrazovanja u svim oblastima računarstva. Između ostalog, fakultet je prepoznao i važnost direktne saradnje sa IT kompanijama, među kojima vodeću ulogu ima MDCS. Predavanja koja su inženjeri Microsofta održali na RAF-u omogućila su studentima da se neposredno upoznaju sa dostignućima i tehnikama u oblasti veštačke inteligencije koje kompanija koristi u razvoju nekih od svojih proizvoda. U pitanju je prvi korak u takvoj vrsti saradnje, za koju se nadamo da će se proširiti uključivanjem MDCS i u sam nastavni proces na studijskim programima,” rekao je profesor Računarskog fakulteta Stevan Milinković.

Microsoft Razvojni Centar kroz različite inicijative podržava studente i studentske organizacije na tehničkim fakultetima u Srbiji i kroz programe praksi pruža studentima mogućnost da dobiju praktična znanja u jednoj od najvećih svetskih kompanija. Razvojni centar kompanije Microsoft osnovan je 2005. godine u Beogradu i danas broji više od 400 zaposlenih.

###

O Microsoftu

Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) omogućava digitalnu transformaciju u doba inteligentnog oblaka i granica inteligentnih tehnologija. Misija kompanije je da osnaži svaku osobu i svaku organizaciju na planeti da postigne više.

Izvor: Represent Communications d.o.o