Microsoft Windows 7 se prodaje kao čokolada

Steve Ballmer, CEO Microsoft kompanije je objavio ove nedelje da će prodaja novog operativnog sistema Windows 7 daleko nadmašiti (više nego duplo) bilo koju drugu verziju Microsoft softvera.

Find More About Microsoft says Windows 7 selling like hot cakes