Nove pripreme poreskih inspektora u cilju borbe protiv piraterije

Nove pripreme poreskih inspektora u cilju borbe protiv piraterije

Beograd, 4. decembar – Juče već drugu godinu za redom, Microsoft je u celom svetu obeležio Dan zaštite autorskih prava. Podaci pokazuju da oko 40 odsto svih personalnih računara u svetu radi pomoću ilegalnog softvera. Najveću štetu od nelegalnog softvera imaju pre svega korisnici, kompanije ali i vlada u Srbiji, koja je u 2008. godini zbog piraterije izgubila oko 99 miliona američkih dolara. Osim materijalnih posledica, softverska piraterija otežava ulazak Srbije u EU, zatim u Svetsku Trgovinsku Organizaciju i podstiče razvoj organizovanog kriminala.

Vladan Đurić Anti-Piracy menadžer u kompaniji Microsoft ističe da je pirateriju vrlo teško kontrolisati, ali da se država sve više uključuje, i raznim metodama uspeva da se bori protiv ljudi koji zloupotrebljavaju nečiju intelektualnu svojinu, jer softver, muzika i film to jesu. Inspektori Poreske uprave će uskoro započeti novu seriju specijalnog treninga na kom će biti obučeni kako da prepoznaju softversku pirateriju i efikasno primene Zakon o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine. Ovaj zakon tretira softversku pirateriju kao ozbiljan privredni prekršaj, po prirodi prestupa sličan utaji poreza. Stoga je za proveru legalnosti softvera u posedu pravnih lica zadužena Poreska uprava, čiji inspektori od početka 2008. godine efektivno primenjuju ovaj zakon.

ZANIMLJIVOSTI:

  • Stopa piraterije u Srbiji je 74 odsto (76 odsto 2007. godine, 78 odsto 2006. godine, 80 odsto 2005. godine)
  • Smanjenje za 1 odsto godišnje softverske piraterije u svetu donelo bi IT industriji novih 20 milijardi američkih dolara
  • U narednih pet godina planira se novih 450 miliona korisnika interneta u svetu što preti da dovede do povećanja ukupne stope piraterije
  • 2009. godina: planirano je oko 3.500 kontrola u Srbiji, a do sada je izvršeno 2.011  kontrola (do 22.10.2009. godine). 117 kontrola je u toku

Search: Find More About Dan zastite autorskih prava