Lenovo proizvodi najpouzdanije računare na svetu

Kompanija Rescuecom, koja posluje na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država i bavi
se servisiranjem računara i tehničkom podrškom, objavila je da Lenovo Group i
Asustek Computer proizvode najpouzdanije računare jer se njihovi korisnici ne
obraćaju Rescuecomu za pomoć.

Zapravo, u Rescuecomovom izveštaju o pouzdanosti računara za prvi kvartal 2010.godine, Lenovo zauzima superiorne rezultate u odnosu na pet vodećih proizvođačaračunara, a u poređenju na prosečne rezultate iz prošle godine. Apple, lider iz prošlegodine, poboljšao je rezultate pouzdanosti, ali ne u dovoljnoj meri da zadrži prvomesto u prvom kvartalu ove godine. Umesto Apple-a, koji je pao na treće mesto,IBM/Lenovo je odlučno zauzeo prvo mesto zbog poboljšanja rezultata za preko 200poena od prosečne ocene koju je imao prošle godine. Asustek Computer, takođe je postigao značajne poene i zauzeo drugo mesto. Na kraju, među prvih pet su se našli Toshiba, a zatim HP/Compaq.

Rescuecomova metoda proračuna pouzdanosti računara je dobro poznata. Ukupanbroj isporučenih računara svakog proizvođača poredi se sa brojem poziva zaservis/podršku računara tog proizvođača. Statistika se odnosi na podatke prikupljene širom zemlje i proračunavaju se svakog kvartala. Što je veći rezultat, to je pouzdanost računara tog branda veća. Kao rezultat toga, Rescuecom rezultati odražavaju pouzdanost relativno starog sistema koji nisu podržani od strane njihovih proizvođača zbog ograničenja garancije ili nekih drugih razloga.

Tokom 2010. godine biće interesantno pratiti koji će proizvođači biti u prilici da zadrže zauzete pozicije, a koje će pasti na niže zbog povećane potrebe za popravkom tih računara.

Ono na šta bi trebalo obratiti pažnju u vezi sa izveštajem za prvi kvartal 2010.godine (i izveštaje u 2009-toj i 2010-tog godini uopšteno) je činjenica da je u ranijim

Rescuecom izveštajima (u 2007-moj i pre) proračun pouzdanosti izračunavan za svakog proizvođača računara na osnovu izračunate razlike između ukupnog udela na tržištu SAD, za period od tri godine i procenta poziva korisnika koji su tražili uslugu servisa tokom samo jednog kvartala ili jedne godine. Međutim, počev od 2008. godine, ova kompanija je počela da poredi količinu poziva za konkretan period sa prosečnim učešćem na tržištu za taj isti period (ili zbirno za par prethodnih kvartala).

http://www.xbitlabs.com/news/other/display/20100602213154_Service_Company_Claims_Lenovo_PCs_Are_Most_Reliable.html

O Lenovo Group:

Lenovo (HKSE: 992)(ADR: LNVGY) je kompanija posvećena kreiranju najinovativnijih personalnih računara na svetu. Kompanija temelji svoj model poslovanja na inovacijama, izvrsnoj operativnosti, zadovoljstvu kupaca i fokusiranju na investiranje na nova tržišta. Nastala akvizicijom bivše IBM-ove PC divizije od strane kompanije

Lenovo Group, kompanija razvija, proizvodi i nudi pouzdane, sigurne, visoko kvalitetne i funkcionalne tehnologije, proizvode i usluge. Lenovo ima velike istraživačke centre u Yamatu (Japan), Pekingu, Šangaju, Shenzhenu (Kina) i Raleighu (SAD). Više informacija potražite na www.lenovo.com .